Gostujuće predavanje: MANUFAKTURA KULTURNIH PROGRAMA

8. studenoga 2018.
Gostujuće predavanje u organizaciji prof. dr. sc. Jelinčič na temu “Manufaktura kulturnih proizvoda održat će se u ponedjeljak 12. 11. 2018. na kolegiju Kulturni turizam. Gošća kolegija je Mirela Švaić koja će studentima Menadžmenta i produkcije u kulturi prenijeti svoja iskustva u organiziranju kulturno-turističkih događaja.

SAŽETAK PREDAVANJA

Pravi je izazov kreirati proizvod koji se ujedno može prodati na tržištu. To vrijedi za sve djelatnosti, pa tako i turizam. Danas je turističko tržište hipersegmentirano; raste potražnja za selektivnim oblicima turizma. Tako se danas nude "birdwatching" programi, koji su namijenjeni ljubiteljima ptica i ornitologije, kulturni programi, koji su namijenjeni ljubiteljima kulture, nautički programi, programi pustolovnog turizma, programi poslovnih putovanja. Svakako možemo konstatirati da je kultura ipak ta koja je sastavni dio gotovo svakog turističkog proizvoda, jer kulturu promišljamo kroz puno stvari, kroz baštinu, kulturu prehrane, itd. Super specijalizacija i održivost samo su neki od čimbenika nužni za kreiranje kvalitetnih programa. No, poanta je kreirati proizvod koji je kvalitetan, inovativan, interesantan i koji se može prodati na tržištu. Zato je kombinacija interdisciplinarnosti ključna formula za stvaranje takvog proizvoda. Na predavanju će se predstaviti različiti primjeri turističkih itinerara, programi tura, izleta te će se objasniti koje su to stvari na koje trebamo paziti kod kreiranja turističkih itinerara.

ŽIVOTOPIS

Mirela Švaić rođena je 1976. godine u Zadru. Svoje školovanje završila je u Zagrebu i to na Ekonomskom fakultetu, smjer turizam, nakon čega je upisala Poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu i stekla titulu magistrice znanosti. Iza nje je više od dvadeset godina iskustva u turizmu. 2011. godine sa suprugom pokreće vlastiti biznis proizvodnje sokova koji je danas vrlo uspješno poduzeće, poznatije pod brendom Agropošta. Budući da cijeli svoj radni vijek diše i živi turizam, odlučila je pokrenuti vlastitu turističku agenciju.