Menadžer marketinga/Menadžer komunikacija

Poslovno veleučilište Zagreb provodi preddiplomski stručni studij za marketing i komunikacije u trajanju od tri godine te se njegovim završetkom stječe 180 ECTS bodova. Studenti mogu upisati smjer Menadžer marketinga ili Menadžer komunikacija.

Studij završava nakon što su položeni svi ispiti iz trogodišnjeg programa i diplomski rad kao završni ispit obranjen pred povjerenstvom.

Tada student stječe akademski naziv:
Stručni/a prvostupnik/ca ( baccalaureus/ baccalaurea) marketinga i komunikacija (bacc.oec.)

Shodno načelima Bolonjske deklaracije ovaj studij koncipiran je tako da omogućava kretanje studenata na ovoj razini studija kao i nadogradnju na komplementarnim studijima u Hrvatskoj i drugim sveučilištima u svijetu.