Prijave i upisi

Ako ste odabrali smjer preddiplomskog stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija, prijavite se putem elektronskog obrasca koji se nalazi u nastavku.

Prijava na preddiplomski stručni studij - Zagreb

Prijava na preddiplomski stručni studij - Sesvete

Prijava na specijalistički diplomski stručni studij

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavljeni studenti moraju dostaviti odgovarajuće dokumente u studentsku službu zaključno sa zadnjim danom prijave.

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

  1. popunjeni obrazac prijave za upis
  2. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
  3. rodni list (izvornik,  e-format ili ovjerena kopija)
  4. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)
  5. dokaz o položenom završnom radu i/ili državnoj maturi (izvornik ili ovjerena kopija)
  6. svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju (diplomski studij)
  7. prijepis ocjena (diplomski studij)
  8. jednu fotografiju dimenzija 4 x 6 cm

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 

Osnovni uvjet upisa na preddiplomske stručne studije: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položena državna matura i prijava preko web stranice http://www.postani-student.hr/ ili proveden razredbeni postupak, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine.

Izvanredni svibanjski upisni rok  (samo za izvanredne studente izvan sustava državne mature): prijave do 15.05.2018., upisi 18.05.2018.

1. upisni rok: prijave do 17.07.2018., upisi od 17. - 20.07.2018. godine

2. upisni rok: prijave do 19.09.2018., upisi od 20. - 22.09.2018. godine

                       prijave do 10.10.2018., upisi do 12.10.2018. godine

Razredbeni ispit će se održati:

Za izvanredni svibanjski upisni rok: srijeda, 16.05.2018. godine u 10 sati u prostorijama PVZG-a

Za 1. upisni rok: 18.07.2018. u 10 sati u prostorijama PVZG-a

Za 2. upisni rok: 20.09.2018. u 10 sati u prostorijama PVZG-a

                           11.10.2018. u 10 sati u prostorijama PVZG-a

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu studija:

a) preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija - 21.945,00 kn

b) preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi - 24.995,00 kn

c) preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima - 23.950,00 kn

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Poslovnom veleučilištu Zagreb ovjerenu zadužnicu kao instrument osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište Zagreb. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija: završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata minimalno prve rate školarine. U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis. 

     1. upisni rok: prijave do 17.07.2018., upisi: 19.07.2018. godine

     2. upisni rok: prijave do 25.09.2018., upisi: 27.09.2018. godine

     3. upisni rok: prijave do 30.10.2018., upisi: 31.10.2018. godine 

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija iznosi 24.495,00 kn.

Sve informacije o školarinama i mogućnostima plaćanja možete pročitati OVDJE.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na telefone 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: pvzg@pvzg.hr ili na internet stranici www.pvzg.hr.