Rokovi

Prijave sažetaka: 01.12.2015.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 05.12.2015.

Rok za predaju radova: 05.02.2016.