Školarine

VISINA TROŠKOVA STUDIJA

Preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Za jednu akademsku godinu: 21.945,00 kn

Preddiplomski stručni studij
 Menadžmenta i produkcije u kulturi

Za jednu akademsku godinu: 24.995,00 kn

Preddiplomski stručni studij
 Upravljanje opskrbnim lancima

Za jednu akademsku godinu: 23.950,00 kn

Specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija
 

Za jednu akademsku godinu: 24.495,00 kn

IBAN broj:
HR8024020061100477071 otvoren u Erste & Steiermarkische banci.

Mogućnosti plaćanja: Plaćanje školarine moguće je na 4 rate uplatom na žiro-račun Veleučilišta općim uplatnicama u svim poslovnicama pošte, FINE, u bankama ili putem interneta. Plaćanje je moguće vršiti i na blagajni Studentske referade kreditnim karticama na rate beskamatno te karticama Visa, MasterCard i Maestro.

Na blagajni Studentske referade plaćanje školarine je moguće isključivo debitnim i kreditnim karticama sukladno dolje navedenom:

Maestro, MasterCard i VISA svih izdavatelja - jednokratno plaćanje
MBNET Maestro,  MBNET MasterCard   i MBNET VISA - do 8 rata beskamatno
PBZ Maestro i PBZ  VISA - do 10 rata beskamatno
American Express (jednokratno beskamatno plaćanje, do 10 rata beskamatno, potrošački kredit do 60 rata s kamatama)
Diners Club (jednokratno beskamatno plaćanje, do 12 rata beskamatno, od 13 do 24 rata beskamatno - za avansno plaćanje dvije studijske godine, od 25 do 36 rata beskamatno -  za avansno plaćanje tri studijske godine)

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Poslovnom veleučilištu Zagreb ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište Zagreb. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

Popusti na cijenu školarine za akademsku godinu 2018./2019.
:

Tablica 1:

OSNOVE ZA POPUST

IZNOS POPUSTA NA  GODIŠNJU ŠKOLARINU u kn (po studijima)

Nezaposleni (prijavljeni minimalno 6 mjeseci na Hrvatski zavod za zapošljavanje). Popust vrijedi samo za godinu na koju se student upisuje

 

Marketing i komunikacije:   1.995,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   2.300,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   2.200,00

DIPLOMSKI STUDIJ:   2.250,00

Sadašnji i bivši polaznici programa POUZ

Marketing i komunikacije:   1.995,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   2.300,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   2.200,00

DIPLOMSKI STUDIJ:   2.250,00

Zaposlenici iste tvrtke, u slučaju kada plaćanje za studenta vrši tvrtka (poslodavac):

 

2 – 3 zaposlenika

 

 

Marketing i komunikacije:   1.395,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   1.610,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   1.500,00

DIPLOMSKI STUDIJ:   1.575,00

4 – 8 zaposlenika

 

 

Marketing i komunikacije:   1.995,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   2.300,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   2.200,00  

DIPLOMSKI STUDIJ:   2.250,00

više od 8 zaposlenika

Marketing i komunikacije:   2.395,00  

Menadžment i produkcija u kulturi:   2.760,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   2.630,00

DIPLOMSKI STUDIJ:  2.700,00   

Članovi iste obitelji (roditelji i djeca, supružnici, braća i sestre):

 

 

2 člana

 

Marketing i komunikacije:   2.990,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   3.450,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   3.290,00  

DIPLOMSKI STUDIJ:   3.375,00

3 člana

 

Marketing i komunikacije:   4.985,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   5.750,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   5.490,00

DIPLOMSKI STUDIJ:   5.625,00

4 člana ili više

Marketing i komunikacije:   6.980,00

Menadžment i produkcija u kulturi:   8.050,00

Upravljanje opskrbnim lancima:   7.680,00

DIPLOMSKI STUDIJ:   7.875,00

Studenti PVZG koji završetkom preddiplomskog studija na PVZG nastavljaju PVZG studij na diplomskoj razini

DIPLOMSKI STUDIJ:   2.250,00

* Ukoliko student ima pravo na popust po više osnova, može ga koristiti samo po jednoj osnovi i to po onoj koja je povoljnija za studenta.

Tablica 2:

OSNOVE ZA POPUST

STUDIJ

GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE

Zaposlenici Zagrebačkog holdinga, zaposlenici gradskih upravnih tijela uz vlastito financiranje:

 

Marketing i komunikacije

17.990,00

Menadžment i produkcija u kulturi

19.990,00

Upravljanje opskrbnim lancima

20.950,00

DIPLOMSKI STUDIJ

20.090,00


Tablica 3:

OSNOVE ZA POPUST

STUDIJ

GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE

Prijelaznici sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na svim preddiplomskim studijima

Marketing i komunikacije

15.000,00

Menadžment i produkcija u kulturi

17.000,00

Upravljanje opskrbnim lancima

18.000,00

Prijelaznici sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na specijalističkom diplomskom studiju

DIPLOMSKI STUDIJ

17.000,00

* Cijena studija iz prethodne tablice (Tablica 3) odnosi se samo na godinu u koju je izvršen prijelaz sa drugog visokog učilišta. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.

POPUSTI ZA IZVRSNOST - NA TEMELJU OSTVARENIH REZULTATA DRŽAVNE MATURE u šk. god. 2017./2018.:

Preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

17.500,00

800-899 bodova

18.900,00

700-799 bodova

20.500,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena


Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

18.900,00

800-899 bodova

20.500,00

700-799 bodova

22.900,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena


Preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

18.000,00

800-899 bodova

19.200,00

700-799 bodova

21.560,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena

* Cijena školarine utvrđena za izvrsnost na temelju rezultata državne mature odnosi se samo na godinu u koju je izvršen upis. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.

Popusti za jednokratnu uplatu školarine na žiro račun Veleučilišta i avansno plaćanje (plaćanje više studijske godine uparijed):

STUDIJSKI PROGRAM

(dodatni) POPUST NA JEDNOKRATNU UPLATU u kn:

Marketing i komunikacije

1.200,00

Menadžment i produkcija u kulturi

1.500,00

Upravljanje opskrbnim lancima

1.400,00

DIPLOMSKI STUDIJ

1.450,00

* Popust za jednokratnu uplatu školarine na žiro račun Veleučilišta i avansno plaćanje može se kombinirati samo sa popustima navedenima u Tablici 1.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti i na telefone 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: pvzg@pvzg.hr