Stručna praksa i završni rad

Prijavnicu studentske prakse, Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi te Pravilnik o stručnoj praksi možete preuzeti u nastavku:

Pravilnik o završnom radu, Obrazac za prijavu teme završnog rada, Obrazac za prijavu obrane završnog rada, Listu provjere i Izjavu možete preuzeti u nastavku: