Studenti PVZG-a posjetili marketinšku agenciju Kofein

21. lipnja 2018.
Uz zanimljiv dinamičan razgovor upoznali smo se s načinom rada u marketinškoj agenciji, primjerima iz prakse i čuli Kofein priču.


Saznali smo da je dobra marketinška kampanja poziv na avanturu, to je priča koja mami, pa inteligentni dizajn kampanje treba biti napravljen tako da priča svoju priču. Dobili smo jasne praktične dogovore na neka pitanja o kreiranju marketinške kampanje.

Što radi kreativna marketinška agencija?
- privlači pažnju
- provocira
- daje emociju
- usmjerava fokus publike na proizvod/uslugu.

Što je kreativna ideja marketinške kampanje?
- Ideja je most između željene reakcije publike (željeno/ciljano razmišljanje i djelovanje publike) i načina na koji je marketinška poruka prenesena.

Kako brand priča svoju priču?
- privlači publiku
- stvara interes
- uključuje u komunikaciju.

Što se istražuje za dobru kampanju?
- korisnici
- konkurencija
- odjek branda
- proizvod.

Kako se odvija proces rada i stvaranja kampanje?
- brief
- istraživanje
- strateško promišljanje
- kreativni koncepti - komunikacija
- iskustvene platforme
- kreativna vizualizacije.

Osnovna pouka je da kreativci i profesionalci Kofeina stavljaju naglasak na stvaranje kampanja koje pričaju priču. Prema tome, ako želimo stvarati kampanje koje ostavljaju traga, marketing treba biti shvaćen kao razgovor, kao da pričamo s osobom pored nas. U tom smislu, marketinška kampanja znači komuniciranje priče vezane uz proizvod/uslugu.

Studenti/ice 3.g. preddiplomskog stručnog studija marketinga i komunikacija
Kolegij: Komercijalizacija emocija u sferi marketinga
Predavačica kolegija: dr. sc. Korana Simonović, prof. sociologije