Upiši karijeru: PVZG te priprema za posao

Završetak školovanja i ulazak na tržište rada stresno je razdoblje. Bilo bi idealno da odmah nakon završenog fakulteta pronađete i posao. Možda čak i tijekom studija? Programi Poslovnog veleučilišta Zagreb napravljeni su upravo s misijom da vas pripreme za posao u području marketinga i komunikacija, logistike i kulturne/kreativne industrije.

Kako pronaći posao

Na tržištu rada sve je veći interes za stručnjacima marketinga i komunikacija, a u Hrvatskoj nema mnogo institucija koje osposobljavaju studente upravo za te smjerove. Na PVZG, nakon uspješnog završetka preddiplomskog studija, studenti stječu naziv Stručni prvostupnik/prvostupnica marketinga i komunikacija (bacc.oec.). Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija postajete Specijalist/specijalistica marketinga i komunikacija (struč.spec.oec.).

Prema istraživanju portala MojPosao.hr, 40% studenta želi upisati poslijediplomski studij, a po završetku školovanja 75% mladih si postavi rok od tri godine da pronađu posao. Zato u startu razmišljajte o upisu karijere, ne "samo" fakulteta.

Možda niste sigurni što želite?

PVZG vas usmjerava u budućoj karijeri komunikacijskih stručnjaka. Sigurno si postavljate pitanje - što sve može raditi jedan menadžer komunikacija? Možete postati stručnjak za odnose s javnošću (PR), novinar, medijski djelatnik, community menadžer ili content marketing djelatnik. Svaka od ovih karijera ima svoje draži. Kao PR stručnjak predstavljate tvrtku ili brend pred licem javnosti. Novinarstvo se razvija iz dana u dan i pruža nebrojne mogućnosti; od klasičnog print novinarstva, TV i radio zaposlenja do sve brže rastućeg internetskog novinarstva.

Trend “društvenih medija” se širi, pa je potreba za novom vrstom komunikacijskih djelatnika sve veća. Možda je vaša buduća karijera baš ona community managera, gdje treba biti komunikacijski stručnjak, novinar, urednik i psiholog u jednom. Još jedno od novih zanimanja u kojima se možete profilirati nakon završenog studija marketinga i komunikacija jest content marketing djelatnik.

Marketing je sve

Kroz marketing se usluge i proizvodi transformiraju od koncepta do proizvoda. Marketing je znanost stvaranja i zadržavanja kupca. Menadžer marketinga može raditi u trgovačkim društvima, društvenoj ustanovi te političkim strankama ili udrugama. Trebate još razloga zašto postati menadžer marketinga? Imamo ih 5!

Interes za polje gospodarske logistike

Republika Hrvatska je ponosna 28. članica Europske unije,  a s obzirom na trenutnu stvarnu politiku proširenja Europske unije dugi će niz godina biti zadnja zemlja koja je pristupila Europskoj uniji. Takva politička klima stavlja Republiku Hrvatsku u poziciju mosta između Zapada i Istoka, što otvara ogromne mogućnosti razvoja upravo u upravljanju opskrbnim lancima. U zemljama regije trenutno se ne izvodi isti ili sličan studij te to predstavlja i potencijalno tržište budućih studenata. Također, prema obrazovnim okvirima Europske unije i primjenom Bolonjskog procesa usvojene vještine i znanja na studiju studenti će moći koristiti na tržištima rada, ne samo na području Europske unije, već i u zemljama čije su gospodarske aktivnosti usmjerene ka Europskoj uniji.

Za kreativce bez kompromisa - menadžment i produkcija u kulturi

Ovaj studijski program, omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

Studij traje 6 semestara (3 god.), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova kao i naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (kratica: bacc. cult.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Više informacija o uvjetima i rokovima prijave i upisa na novi stručni preddiplomski studij Menadžmenta i produkcije u kulturi možete naći ovoj POVEZNICI kao i na http://www.kulturameansbusiness.hr/

Što o PVZG kažu studenti:

Karlo Pavlić – “Osim što sam s PVZG/VPŠZ-a ponosno izašao s diplomom, izašao sam i s prijateljima koji ostaju za cijeli život.“

Marijana Kraljević – “ Ono što bih istakla kod PVZG/VPŠZ-a jest mogućnost da se naučena teorija pretvori u praksu. Kroz kreativni odjel studenti stvaraju, uče, razrađuju svoje kreativne ideje i dolaze do cilja.“

Anja Liker – “Studiranje na PVZG/VPŠZ mi je pomoglo u pronalasku posla. Znanja koja sam stekla ključna su karika u razvoju moje karijere."