Uvjeti korištenja VPSZ G Wireless bežične mreže za studente, vanjske djelatnike i goste

Korištenjem pristupa interneta izrijekom prihvaćate praćenje i evidentiranje mrežne aktivnosti koja se obavlja putem Vašeg uređaja dok je spojen na tu mrežu.

Molimo vas da pročitate i proučite sljedeće:

1. Funkcioniranje VPSZ G Wireless ovisi o više fizičkih faktora, kao i o spojenom klijentu. VPSZ G Wireless je sustav bežičnog prijenosa informacija na kojem može doći do pogoršanja i grešaka u funkcioniranju i vezi općenito.

2. Prijenos podataka preko VPSZ G Wireless nije kriptiran, niti zaštićen na bilo koji način. S obzirom da se radi o mreži koja je dostupna većem broju osoba nepovezanih s Visokom poslovnom školom Zagreb s pravom javnosti (u daljnjem tekstu VPSZ), VPSZ nije u mogućnosti niti se može smatrati odgovornim za uspostavljanje bilo kakvog sustava zaštite, nadzora ili upravljanja. Također, VPSZ ne snosi odgovornost za  zloupotrebu od strane klijenta ili trećih osoba koje se spajaju ili bi se mogle spojiti na mrežu, uključujući bez ograničenja: gubitak, krađu i bilo kakvu drugu manipulaciju podataka, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka, poslovne ili službene tajne, ili kakvih drugih povjerljivih informacija, kao ni bilo kakvo oštećenje hardvera ili softvera ili pak drugih nepovoljnih ili neželjenih posljedica korištenja VPSZ G Wireless.

3. Nema garancije za pouzdano funkcioniranje VPSZ G Wirelessa.

4. Kod VPSZ G Wireless korisnik preuzima punu odgovornost da je spojeni sustav na (prijenosno računalo, smartphone ili drugi uređaj), uključujući i operativni sustav, programske aplikacije i prezentacije podataka, slobodan od bilo kakvog zlonamjernog koda. U slučaju povrede, sam korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu (izravnu, neizravnu i posljedičnu štetu) do koje bi moglo doći.

5. VPSZ G Wireless nije zaštićen od neovlaštenog praćenja i krađe podataka korisnika te nije osigurana nikakva pouzdana zaštita podataka pohranjenih na sustavu korisnika.

6. Zloupotreba VPSZ G Wireless u komercijalne, protuzakonite ili kaznene aktivnosti je strogo zabranjena te se posebno navode: prijenos neželjenih (spam) poruka, prijetnji, opscenog sadržaja, zlostavljanja ili bilo kakve radnje koje bi mogle vrijeđati korisnike, nanošenje štete drugim korisnicima ili sustavima, korištenje peer-2-peer mreža ili drugih sustava za učitavanja te nuđenje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravima.

7. Korisnik snosi punu odgovornost za štetu (izravnu, neizravnu i posljedičnu) prouzročenu trećima te će naknaditi pružatelju usluge VPSZ G Wireless svu štetu i trošak koja bi mu mogla nastati kao posljedica korištenja te usluge od strane korisnika.

8. Korisnik usluge VPSZ G Wireless može biti jedino osoba starija od 18 godina.

 

Pristupna lozinka: vpsz10

 

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti