PROGRAM

Tema 2. konferencije 
Život u digitalnom dobu: Društveni aspekti

Osigurajte svoje mjesto na konferenciji putem on-line registracije.

Prijavi se