Image Alt

Studij menadžmenta i produkcije u kulturi

Prva generacija studenata Menadžment i produkcija u kulturi upisana je u akademskoj godini 2016./2017.

Ovaj studijski program, čija je autorica dr. sc. Ana Lederer, viša znanstvena suradnica i pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

Studij traje 6 semestara (3 god.), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova kao i naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (kratica: bacc. cult.). Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni. Više informacija o uvjetima i rokovima prijave i upisa na novi stručni preddiplomski studij Menadžmenta i produkcije u kulturi možete naći ovoj POVEZNICI kao i na http://www.kulturameansbusiness.hr/