Studiram na PVZG

Studiram na PVZG

PVZG studenti
  • Javni nastup jedan od uobičajenih oblika komunikacije u poslovnome svijetu, bilo da predstavljamo sebe ili organizaciju u kojoj radimo. No, javni se nastup odnosi i na komunikaciju s medijima i u medijima. Stoga je iznimno važno ostaviti dobar dojam. Usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije jedan je od ključnih preduvjeta za

Digitalna REFERADA

01/6310 888

pvzg@pvzg.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak, utorak, petak od 9:00 do 14:00 sati
Srijeda, četvrtak od 13:00 do 19:00 sati