Image Alt

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

Dorotea Milas je predavačica na Katedri za komunikacije Poslovnog veleučilišta Zagreb. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je studij filozofije i studij religijskih znanosti te je stekla akademski naziv magistre filozofije i magistre religijskih znanosti. Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi su joj na području filozofije (etika), religijskih znanosti, komunikologije i kulturologije. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove. Bogato radno iskustvo na području kulture i umjetnosti stekla je radeći, dugi niz godina, u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj instituciji, Matici hrvatskoj. Članica je Matice hrvatske, Upravnog odbora Zaklade Kultura nova i Hrvatskog filozofskog društva.