Image Alt

dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š.

dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š.

Dr. sc. Željka Zavišić je profesorica visoke škole te prodekanica za stručni i znanstveni rad, mobilnost i međunarodnu suradnju Poslovnog veleučilišta Zagreb. Diplomirala i magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a nedavno je i stekla doktorat iz područja marketinga. Radila je kao suradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Veleučilištu u Vukovaru, te kao predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb predaje marketinšku grupu predmeta. Autorica je preko desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja užeg interesa, te elektronskog udžbenika Osnove marketinga u izdanju PVZG-a.