Image Alt

mr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

mr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

Mr. sc. Sanja Rocco je viši predavač i pročelnica Katedre za marketing Poslovnog veleučilišta Zagreb. Kao diplomirana arhitektica s dugogodišnjom praksom na području komunikacijskog dizajna, brojnih osvojenih nagrada i aktivnog bavljenja dizajnerskom profesijom (među ostalim i kao potpredsjednica međunarodnog savjeta dizajnera Ico-D), odlučila je proširiti svoja znanja te stekla znanstveni magisterij iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu s temom Vizualni identitet proizvoda i njegov utjecaj na tržište. Objavila je niz znanstvenih članaka, a u središtu njenoga interesa je dizajnerska orijentacija koju proučava u okviru marketinga kao doktorski kandidat Ekonomsko-poslovnog fakulteta u Mariboru. Autorica je elektronskog udžbenika Upravljanje proizvodom, kreiranje marke i dizajn u izdanju PVZG-a.