Image Alt

siječanj 2018

"Kako sam već bila zaposlena u korporativnim komunikacijama, odnosno u Sektoru marketinga, nisam puno razmišljala oko odabira fakulteta. Upravo je smjer komunikacija na PVZG nudio ono što je meni odgovaralo po pitanju programa i stjecanja stručnih znanja i koje je, u konačnici, u skladu s potrebama mog posla."

"Na PVZG-u sam naučila puno. Teorija se, svi znamo, nauči, zaboravi, ponovi i na kraju nešto znamo, nešto zaboravimo. Ono što bih istakla kod PVZG-a jest mogućnost da se naučena teorija pretvori u praksu. PVZG nudi praksu kroz kreativni odjel Promotion 307. Tamo studenti stvaraju, uče, razrađuju svoje kreativne ideje