Image Alt

siječanj 2018

Studenti prve godine Marketinga i komunikacija u okviru kolegija Medijska komunikacija imali su terensku nastavu u Multimedijskom centru. Posjetili su Radio Antenu, Narodni radio, Enter Zagreb i Media servis. Multimedijski centar Kada smo stigli, srdačno nas je dočekala direktorica Media servisa Silvija Londero koja nas je provela kroz Multimedijski centar. Terenska nastava