Image Alt

veljača 2022

Razvoj visokog obrazovanja u budućnosti ovisit će ponajprije o fleksibilnijim načinima učenja i podučavanja, kvalitetnijem strateškom planiranju (posebice kada su u pitanju troškovi), ali i orijentiranosti na istraživačke projekte. Sažetak je to ključnih nalaza globalne konzultantske tvrtke EY koji donosi novo tiskano izdanje poslovnog tjednika Lider od 25. veljače 2022. U

Konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća Poslovnog veleučilišta Zagreb održana je u četvrtak 24. veljače 2022. godine putem Zoom platforme. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Gospodarskog vijeća te je potvrđeno vodstvo Vijeća. Za predsjednika Gospodarskog vijeća jednoglasno je izabran Filip Gelo iz tvrtke Bauerfeind, uspješan Alumni PVZG-a, dok je za

„Posjet središnjoj arhivskoj ustanovi nadležnoj za prikupljanje i obradu arhivskoga gradiva značajnog za Republiku Hrvatsku realiziran je u okviru kolegija „Zakonodavstvo u kulturi“, zahvaljujući uspješnoj višegodišnjoj suradnji s gospođom Darijom Hofgräff​ Marić koja je studenima objasnila nastanak, povijest, značaj i djelatnosti HDA. Istaknula je važnost knjižnice HDA kao najvrjednije specijalizirane

Sastanak Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb održan je u utorak 8. veljače 2022. godine. Raspravljalo se o tijeku provedbe samovrednovanja rada nastavnika u zimskom semestru 2021./2022. Predložena je inicijativa za izmjenama i dopunama sadržaja anketnog upitnika za vrednovanje rada nastavnog i nenastavnog osoblja PVZG-a te je dogovoreno da