Image Alt

Dobra komunikacija ključ je uspjeha

dobra komunikacija

Dobra komunikacija ključ je uspjeha

Dobra komunikacija u gotovo svim je poslovima, ali i u životu općenito, jedna od važnijih stvari. Bez razvijenih komunikacijskih vještina, poruke koje želiš poslati mogu biti pogrešno shvaćene, a sigurno ti je dobro poznato koliko to zna biti frustrirajuće. Stoga, kako više ne bi dolazilo do šumova u kanalu, pogledaj koji su trikovi dobre i uspješne komunikacije.

Moraš znati što želiš reći i zašto

Dobra komunkacija se može nazvati takvom jedino kada obje strane shvate određenu informaciju. Međutim, uvijek je najveći zadatak na onima koji informaciju prenose. Stoga je od iznimne važnosti znati što točno želiš reći. Prije nego sugovornicima daš informaciju, razmisli o svim barijerama koje se mogu ispriječiti. Pritom se misli na razliku u godinama, kulturi ili bilo čemu drugom što može dovesti do međusobnog nerazumijevanja.

Kako planiraš nešto reći

Nije uvijek snaga u onome što kažeš, nego kako nešto kažeš. Kada razgovaraš s nekim, najzlatnije pravilo je da svoga sugovornika gledaš u oči. Na taj način stvaraš povjerenje. Osim kontakta očima, ne zaboravi i na neverbalnu komunikaciju koja često govori puno više od riječi. Ako, recimo, ruke držiš prekriženima odaješ dojam nesigurnosti ili nezainteresiranosti za razgovor. Dobro držanje koje odaje dojam kao da ti se bez problema može prići svaku će komunikaciju opustiti i olakšati.

Slušaj sugovornika

Nakon što kažeš sve što imaš, stani, poslušaj drugu stranu i čekaj povratnu informaciju. Tijekom odgovora koji ti daje sugovornik, potrudi se da ne prekidaš. Baš onako kao što je tvoj sugovornik strpljivo slušao tebe, slušaj strpljivo i ti njega. Kada završi, pobrini se da je poruka, odnosno informacija koju donosiš ispravno shvaćena. Jednostavno, pokreni raspravu, ali cijelo vrijeme imaj na umu najvažniju misao: poštuj svoga sugovornika.

Zaintrigiraj slušatelje

Nakon što su tvoje ideje iznesene i nakon što je pokrenuta rasprava, podsjeti se koja je bila svrha svega toga. Je li razjašnjena neka teza, je li riješen neki problem, je li tvoj cilj kao komunikatora postignut?

I upamti, nije poanta da se tvoji sugovornici s tobom nužno slože. Poanta je da svojim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama uspiješ dovoljno dobro i samouvjereno zaintrigiraš sugovornika za slušanje, a kasnije i za raspravu.