Image Alt

PVZG

User journey

ELEMENTI MAPE KORISNIČKOG PUTOVANJA – USER JOURNEY

U novom blogu vam donosimo korisnu analizu elemenata Mape potrošačkog/ korisničkog putovanja tj. Consumer journey mape koje su pripremile naše studentice diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija pod vodstvom profesorice dr. sc. Korane Simonović.

Mapa potrošačkog ili korisničkog putovanja je sažeta vizualizacija procesa kroz koji potrošač prolazi da bi postigao svoj cilj, vezano uz neki proizvod.

Što sve možemo promatrati mapiranjem korisničkog putovanja?

  • Kako potrošači djeluju?
  • Kako se osjećaju?
  • Kakvo je njihovo iskustvo?
  • Što misle?
  • Gdje zastanu u susretu sa željenim proizvodom?

Također, Consumer journey omogućava uvid u dijelove potrošačkog djelovanja koji su problematični da bi se, prema tim otkrićima, moglo poboljšati cjelokupno iskustvo potrošača ili korisnika sa proizvodom. U širem smislu, mapa consumer ili user journey predstavlja sistematizirano i kreativno predočavanje podataka o ponašanju potrošača vezano uz neki proizvod.

ELEMENTI USER-JOURNEY MAPE:   

•    Scenarij i cilj

Scenarij kratko opisuje situaciju na koju se mapa potrošačkog putovanja odnosi i povezana je s ciljem ili potrebom i određenim očekivanjima consumer persone.

•    Consumer ili user persona (prethodno napravljena)

Consumer/user persona je osoba (potrošač/korisnik) koja doživljava putovanje prema željenom cilju vezanom uz neki proizvod ili uslugu. Consumer persona je osoba o kojoj se govori u mapi potrošačkog putovanja – to je njezino gledište.

Kako i zašto kreirati user personu?

 

•    Faze putovanja

Sami odlučujemo što su faze putovanja naše persone i sami stavljamo nazive pojedinih faza.
Faze putovanja su različiti koraci koji pokazuju vremenski tijek doživljaja i reakcija potrošača na odabrani proizvod. One pružaju organizaciju podataka na mapi potrošačkog putovanja, prema vremenskom slijedu u kojem razvijamo elemente radnje, misli, osjećaje, probleme, očekivanja, itd. Faze se prilagođavaju tako da se razlikuju od scenarija do scenarija.

Kako izraditi mapu korisničkog putovanja (user journey)?

 

•    Radnje, razmišljanja i osjećaji

To su ponašanja, misli i osjećaji koje persona ima tijekom putovanja prema svom cilju i koji se mapiraju u svakoj fazi putovanja. Radnje su ponašanje koje persona poduzima prema nekom cilju. Misli su ono što persona pri tom razmišlja. Osjećaji su element koji opisuje emocionalna stanja persone na putu ostvarenja cilja vezano uz neki proizvod.

Mapa empatije i istraživanje korisničkog iskustva

Mood board kao inspiracija za dizajn korisničkog iskustva

 

•  Uvidi dobiveni mapiranjem

  • Kako se potrošačko iskustvo može optimizirati
  • Kako trebamo kreirati naš proizvod
  • Koje funkcionalnosti, značajke i svojstva proizvod treba imati da zadovolji interese i potrebe potrošača ili korisnika

Ovim elementima možemo dodati i sve ostale elemente koji nas zanimaju ili nam trebaju za analizu, primjerice problemi persone, očekivanja persone, stavovi persone, itd.

 

Sažeto rečeno, svrha user journey mape je da omogući razumijevanje proizvoda s gledišta korisnika/potrošača. Osim toga, cilj user journey mape je da otkrije smjernice za usavršavanje proizvoda ili marketinga tako da potrošač stvori pozitivnu povezanost s proizvodom.

 

 Dizajn i istraživanje korisničkog iskustva pogledajte na primjerima agencija Bornfight i Infinum.

Autori/ce analize: Babić Magdalena, Grgić Ana, Karamatić Matea, Stanić Rašić Michelle, Tečić Anja

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija

Kolegij: Korisničko i potrošačko iskustvo (UX/CX), predavačica: dr. sc. Korana Simonović, prof. sociologije

 

user jouney