Image Alt

PVZG

komunikacijske vještine

Najvažnije komunikacijske vještine koje što prije trebaš usvojiti

Bez komunikacije nema razvoja: ni osobnog, ni društvenog, ni profesionalnog. Zato pogledaj koje su to komunikacijske vještine koje trebaš naučiti i usavršiti.

Aktivno slušanje je ključ dobre komunikacije

Mnogi ljudi, kada čuju „komunikacija“, prvo im na pamet pada mogućnost lijepog, artikuliranog i elokventnog verbalnog izražavanja. Naravno, i to je vrlo važno, no još je važnije znati kako aktivno slušati.

Aktivno je slušanje preduvjet dobre komunikacije. Aktivno slušanje ne znači samo šutjeti dok sugovornik govori, nego to znači pokušati do kraja shvatiti stavove svoga sugovornika. Ukratko, „ući u tuđe cipele“. Osim što se tako razvija empatija prema drugome, aktivno slušanje je i odličan razbijač predrasuda. Također, nakon aktivnog slušanja sigurno ćeš bolje i racionalnije složiti i svoj argument za nastavak komunikacije.

Emocije ostavi po strani

Svi znamo kako komuniciranje, koje se često manifestira i kao rasprava, može probuditi brojne emocije. U komunikaciji, posebice onoj poslovnoj, jako je važno naučiti kako ih kontrolirati, posebice ako je riječ o neugodnim emocijama poput straha, ljutnje ili tuge.

Naime, ako emocije prevladaju, može se dogoditi „pomućenje razuma“ i osim što te nitko neće shvatiti ozbiljno, možda čak ni u vlastitoj glavi nećeš moći posložiti sve što i kako želiš iskomunicirati. U situacijama u kojima krenu navirati emocije, strpljenje i hladna glava su „must“.

Neverbalna komunikacija čini razliku

Jedan od presudnih elemenata u komunikaciji koji čini razliku je neverbalni dio komuniciranja. Vrlo je važno odavati dojam samouvjerenosti (koja nipošto ne smije prerasti u bahatost). Osim s pravilnim držanjem, smirenošću i umjerenim pokretima tijela, samouvjerenost ćeš steći i odmjerenim govorom.

Ne treba zaboraviti ni na pravilno disanje, kontakt očima, nasmiješeno i prijateljsko lice. S druge pak strane trebaš zaboraviti na mahanje rukama, cupkanje ili bilo što odaje neku nervozu.