Image Alt

PVZG

STORYBOARD – KREATIVAN ALAT POTROŠAČKOG SCENARIJA (CONSUMER SCENARIO)

Storyboard je jedan od načina prikazivanja potrošačkog iskustva s proizvodom ili marketinškom kampanjom. Sadrži ilustracije ili grafike ili fotografije ili crteže i tekst ispod – u vremenskom slijedu, po momentima odvijanja radnje koju želimo prikazati. Storyboard je slikovit i dinamičan alat za prikazivanje potrošačkog scenarija (consumer scenario) koji predstavlja opis situacije, doživljaja i događaja kroz koje prolazi potrošač dok nastoji ostvariti neke svoje ciljeve vezano uz željeni proizvod.

 

Radnja potrošačkog scenarija (consumer scenario) je fiktivna priča o ponašanju i akcijama potrošača koja opisuje proces i način kako potrošač koristi proizvod i zašto, opisuje aktivnosti potrošača, te se koristi za fazu ideacije proizvoda ili marketinga. Bazira se na istraživanju potrošača i consumer personama. Storyboard nastaje kao tekstualno-slikoviti prikaz priče koja pokazuje način djelovanja potrošača prema postizanju cilja vezano uz željeni proizvod ili uslugu.

 

Prilikom kreiranja storyboarda fokus se stavlja na motivaciju i ciljeve potrošača, potrebe, želje i probleme potrošača, zatim njegove radnje i akcije prema željenom cilju. Stoga, za izradu storyboarda prethodno treba jasno definirati sljedeće faktore:

  • persona – tko su potrošači (uključujući njihovo znanje o proizvodu, osobine, želje)
  • proizvod – kakav je proizvod koji se stavlja na tržište
  • motivacija – koje ciljeve potrošači žele postići vezano uz proizvod
  • zadaci – što potrošači moraju učiniti kako bi postigli svoje ciljeve vezano uz proizvod
  • kontekst – gdje se odvija radnja između potrošača i proizvoda
  • prepreke – kada koriste proizvod, što se potrošačima može naći na putu kao prepreka, problem.

 

 

Svaki storyboard treba imati početnu točku i željenu točku koja uokviruje radnje u scenariju. Ponekad će posljednja točka jednog potrošačkog scenarija biti početna točka sljedećeg, a scenariji će biti povezani zajedno kako bi opisali cjelokupno potrošačko iskustvo u raznim kontekstima.

 

Izrada scenarija za storyboard može biti zabavan, kreativan i suradnički proces u kojem se analizira unutrašnji dojam potrošača prema proizvodu i njegova interakcija s proizvodom. Izrada scenarija slična je kreativnom procesu kreiranja scenarija za video reklamu, scenarija za predstavu ili film. Međutim izvor inspiracije za potrošački scenarij (consumer scenario) temelji se na stvarnim uvidima o potrošačima prikupljenih prethodnim istraživanjima.

 

S obzirom na to da marketingaši trebaju razumjeti svoje potrošače ako žele napraviti dobre kampanje za proizvode koje će ljudi koristiti, storyboard pomaže boljem razumijevanju potrošača nudeći uvid u njihove motivacije i ponašanja. Razumijevanje potrošača može pomoći u stvaranju rješenja koja pomažu potrošačima u postizanju njihovih ciljeva. Kada potrošači mogu ostvariti svoje ciljeve bit će motivirani koristiti ponuđeni proizvod ili uslugu.

 

Sažeto rečeno, storyboard pomaže razumjeti motivaciju, potrebe i prepreke potrošača te kontekst unutar kojeg potrošač koristi proizvod. Prema tome, storyboard omogućuje kreatorima marketinga ili proizvoda da razumiju proizvod s gledišta potrošača. To je kreativan alat koji dočarava kako potrošač komunicira s proizvodom da se otkriju smjernice za usavršavanje proizvoda tako da potrošač bude privučen i da stvori pozitivnu povezanost s proizvodom.

 

 

Autori/ce: Babić Magdalena, Grgić Ana, Karamatić Matea, Stanić Rašić Michelle, Tečić Anja, Tomić Blaženka

Poslovno veleučilište Zagreb
Specijalistički diplomski studij marketinga i komunikacija

Kolegij: Korisničko i potrošačko iskustvo (UX/CX)

predavačica: dr. sc. Korana Simonović, prof. sociologije