Koja je cijena studiranja na PVZG-u?

Jedan od faktora koji svakako utječe na odluku koji studij upisati je cijena školarine.

PVZG prijediplomski studijski programi imaju ove cijene:

Puna cijena godišnje školarine:

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 5 do maksimalno 12 rata godišnje ili plaćanje godišnje školarine karticama

3.390,00 EUR

(25.541,96 kn)

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 2 do maksimalno 4 rate godišnje

3.290,00 EUR

(24.788,51 kn)

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine jednokratno virmanskom uplatom na IBAN računa Veleučilišta u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o studiranju

3.190,00 EUR

(24.035,06 kn)

Stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija, cijena:

Za jednu akademsku godinu:

Puna cijena godišnje školarine:

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 5 do maksimalno 12 rata godišnje ili plaćanje godišnje školarine karticama

3.650,00 EUR

(27.500,93 kn)

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 2 do maksimalno 4 rate godišnje

3.550,00 EUR

(26.747,75 kn)

–  ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine jednokratno virmanskom uplatom na IBAN računa Veleučilišta u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o studiranju

3.450,00 EUR

(25.994,03 kn)

 

Ostale detalje plaćanja i opcije kako doći do popusta, možeš pogledati na linku.