Mogu li prijeći na PVZG s drugog učilišta?

Odluka o promjeni faksa nikad nije laka, ali sasvim je normalno ako se predomisliš, i ako upisani faks nije ono što te zadovoljava. Srećom, za promjenu nikad nije kasno, i promjene su uvijek dobre! 🙂

Recimo da želiš studirati marketing?

PVZG nudi sjajan smjer za studij marketing i komunikacija.

Znaš li da ne moraš ići na razredbeni postupak, i da zapravo možeš upisati prijelaz sa trenutnog faksa na PVZG? 

Evo što je sve potrebno:

obvezno je u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koju je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) za prijelaz na stručne prijediplomske studije:

  • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena)
  • silabus svakog položenog predmeta, a koji izdaje ustanova u kojoj je predmet položen (nastavni/izvedbeni plan i program)

b) za prijelaz na stručni diplomski studij

  • uvjerenje/potvrda ili diploma preddiplomskog studija
  • dopunska isprava o studiju ukoliko je izdana
  • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena)

Vrlo brzo ćemo pregledati dokumentaciju i javiti ti koji su koraci za dalje. Navedeno vrijedi za sve naše studijske programe. Ako imaš dodatnih pitanja za ovu temu, slobodno nam piši na mail: pvzg@pvzg.hr, ili nazovi našu referadu na broj telefona 01/6310 888.

#upišimarketing #pvzg #upisi2023 #upišikarijeru

 

Share