https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/tatjanagrmusa.jpg

DOC. DR. SC. TANJA GRMUŠA, PROF. STRUČ. STUD.

Doc. dr. sc. Tanja Grmuša profesor je stručnog studija te voditeljica Katedre studija marketinga i komunikacija Poslovnog veleučilišta Zagreb. Magistrirala je komunikologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pomoćnica je Dekana za promicanje kvalitete na Veleučilištu te predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb od 2022. godine. Sudjelovala je u izradi elaborata stručnog diplomskog studija Marketinga i komunikacija te prijediplomskih stručnih studijskih programa Menadžmenta i produkcije u kulturi te Upravljanja opskrbnim lancima, kao i postupcima u njihovih inicijalnih akreditacija. Osim toga, sudjelovala je u postupcima reakreditacije svih studijskih programa. Također, kontinuirano sudjeluje u radu brojnih stručnih povjerenstava i odbora Veleučilišta.

Na Poslovnom veleučilištu Zagreb izvodi nastavu iz komunikacijskih i metodoloških kolegija. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te je objavila nekoliko znanstvenih radova. Urednica je Zbornika radova dviju znanstvenih i stručnih konferencija “Fedor Rocco”, održanih 2013. i 2016. godine. Također, koautorica je elektroničkog udžbenika Metodologija izrade seminarskih i završnih radova.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image