Image Alt

Ivana Andabaka, ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika gostuje na PVZG-u

Ivana Andabaka, ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika gostuje na PVZG-u

U srijedu, 20. studenoga 2019. u sklopu kolegija Menadžment kulturne baštine, s počekom u 19:25 sati gostujuće predavanje održat će ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika – Ivana Andabaka.

Ivana Andabaka od 2014. godine obnaša funkciju ravnateljice Hrvatskog društva likovnih umjetnika, udruge sa sjedištem u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Meštrovićevom paviljonu koja djeluje 151 godinu i okuplja preko 1.900 umjetnika iz cijele Hrvatske.

Nakon diplome na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, svoju karijeru započela je 2007. u internacionalnoj kompaniji Henkel gdje je radila na poslovima Brand managera za Adria regiju. 2010. stekla je magistarsku diplomu iz menadžmenta u kulturi na fakultetu Internacional Universitat de Catalunya u Barceloni, gdje je stekla prvo iskustvo rada u umjetničkom sektoru na poslovima asistenta u organizaciji sajma video umjetnosti Loop Barcelona. Po povratku u Zagreb započela je honorarnu suradnju s HDLU-om na provedbi javnih natječaja za skulpture u javnom prostoru te je zajedno s kolegicom pokrenula umjetnički projekt Boiling Point koji je predstavljao slikare mlađe generacije široj publici. Istovremeno, od 2011. do 2014. godine radila je na poziciji Voditeljice odjela za strukovno obrazovanje u Agenciji za mobilnost i programe EU na provedbi Programa za cjeloživotno učenje, odnosno, kasnije, Erasmus + programa.

Kao ravnateljica HDLU-a odgovorna je za financijsku, pravnu i organizacijsku stabilizaciju udruge, uspostavu brojnih umjetničkih projekata razvijenih u suradnji s privatnim sektorom, poticanje razvoja umjetničke djelatnosti u kontekstu kulturnih i kreativnih industrija, razvoj edukativnih programa za članove HDLU-a, diverzifikaciju izvora prihoda HDLU-a, uključenje HDLU-a u brojne EU projekte uz zadržavanje heterogenog i dinamičnog izložbenog programa 4 galerije kojima HDLU upravlja.

Pozivamo sve zainteresirane studente da se pridruže gostujućem predavanju koje će se održati u učionici 312.