Image Alt

Naša profesorica Dorotea Milas u novom broju časopisa Lider

Naša profesorica Dorotea Milas u novom broju časopisa Lider

Naša profesorica Dorotea Milas u novom broju časopisa Lider, u posebnom prilogu Tržište rada i obrazovanja, govori o tome što poslovna učilišta nude tržištu rada.

Lider – Što poslovna učilišta nude tržištu rada?

Za nas, na Poslovnom veleučilištu Zagreb (PVZG), najznačajniji doprinos tržištu rada jest sveobuhvatan koncept koji studentima kroz obveznu stručnu praksu i predavanja recentnih stručnjaka objedinjuje teorijski i praktični sadržaj studiranja.

Značajka programa jest visok odnos prema praksi, objedinjavanju teorije s realnim zahtjevima tržišta. Kroz sustav obvezne stručne prakse studenti se, već na početku studiranja, povezuju s tržištem rada što značajno utječe na daljnji razvoj njihovih karijera te na razvijanje njihovih praktičnih vještina. Stoga se redovito u nastavne programe uključuju gostujući predavači iz realnog sektora, praktični radovi na poslovnim projektima i terenska nastava.

Takvim pedagoškim i metodičkim pristupom inzistiramo na učenju i razvijanju timskih i upravljačkih vještina, komunikacijskih vještina i tehnika retorike i prezentacije.

Za kvalitetu provođenja stručne prakse na našem Veleučilištu zadužen je Centar za savjetovanje, razvoj karijere i stručnu praksu. To je služba za profesionalno savjetovanje, služba personaliziranih usluga osmišljenih za pomoć našim studentima u pristupu tržištu rada (umrežavanje s tvrtkama, posredovanje s potencijalnim poslodavcima, uključivanje studenata u našu bazu podataka, davanje pisanih preporuka kao podrške za intervjue za posao).

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel.
Prodekanica za stručni i znanstveni rad
Poslovnog veleučilišta Zagreb (PVZG)

MBA postao snažan katalizator za nove poteze u karijeri