Image Alt

PVZG

Održan zajednički sastanak svih katedri Veleučilišta i tematske radionice za nastavnike i vanjske suradnike

Zajednički sastanak katedri svih studijskih programa Poslovnog veleučilišta Zagreb (Marketinga i komunikacija, Menadžmenta i produkcije u kulturi te Upravljanja opskrbnim lancima) održan je u srijedu 31. ožujka 2021. s početkom u 14:30h putem Zoom platforme.

Okupljene je uvodno pozdravio Goran Luburić, mag. oec., prodekan za nastavu i studente, koji je predstavio rezultate ankete provedene među nastavnicima i vanjskim suradnicima, kao i planove o izvođenju nastave do kraja ljetnog semestra tekuće akademske godine.

U sklopu zajedničkog sastanka katedri održane su i dvije tematske radionice namijenjene nastavnicima i vanjskim suradnicima s ciljem osnaživanja nastavničkih kompetencija, ali i jačanja sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta.

Uloga mentora u izradi završnog rada prva je radionica koju su vodili mr. sc. Neven Šipić i doc. dr. sc. Tanja Grmuša. Nastavnici su tijekom radionice upoznati s procedurom pisanja završnog rada i procesom prijave teme završnog rada na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija. Također, istaknuti su ključni aspekti Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te su predstavljene njegove izmjene i dopune usvojene u ožujku ove godine. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na dužnosti i obaveze mentora koji, osim vođenja cjelokupnog procesa, imaju i važnu ulogu u praćenju napretka razvoja kandidata, ali i upravljanju potencijalnim komunikacijski izazovnim situacijama. Nastavnici su upoznati i s mogućnostima sustava PlagScan koje je Veleučilište osiguralo s ciljem jačanja akademske čestitosti, a tom prigodom predstavljen im je i poseban videotutorial za lakše snalaženje i upotrebu koji je pripremio prodekan za nastavu i studente Goran Luburić, mag. oec.

Druga radionica Etika u akademskoj zajednici koju je vodila Dorotea Milas, mag. phil. et. mag. rel., bila je usmjerena na analizu etičkih vrijednosti u obrazovanju, pri čemu je istaknuta potreba za jačanjem kritičkog promišljanja kod studenata te potrebe za moralnom socijalizacijom unutar većine kolegija u sklopu obrazovnog procesa. Također, istaknuta je važnost otvorenosti prema Drugima i Drugačijima te odmak od bilo kakvog oblika diskriminacije u akademskoj zajednici. U sklopu radionice nastavnicima i vanjskim suradnicima predstavljeni su najvažniji naglasci Etičkog kodeksa Veleučilišta, kao i članovi Etičkog povjerenstva Veleučilišta. Naglašeno je kako je Povjerenstvo stručno tijelo koje štiti ugled Veleučilišta u javnosti, a Kodeks dokument za osiguravanje provedbe etičkih načela na svim ustrojbenim jedinicama visokoobrazovne ustanove.