https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/sanjarocco-v2.jpg

DR. SC. SANJA ROCCO, V. PRED.

Dr. sc. Sanja Rocco viši je predavač u društvenom kao i umjetničkom području. Voditeljica je Katedre Menadžmenta i produkcije u kulturi  te dugogodišnja članica Katedre za marketing i komunikacije, kao i predstavnica nastavnog osoblja u Upravnom vijeću. Diplomirana arhitektica s dugogodišnjom praksom na području dizajna vizualnih komunikacija, te brojnim nagradama, aktivno se niz godina bavi promicanjem dizajnerske profesije (među ostalim bila je potpredsjednica međunarodnog savjeta dizajnera Ico-D). Stekla je znanstveni magisterij iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, te doktorat na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru na temu dizajnerske orijentacije u okviru marketinga. Objavila je recenzirani elektronski udžbenik Upravljanje proizvodom, kreiranje marke i dizajn, te niz znanstvenih i stručnih članaka iz područja svog interesa – upravljanje dizajnom i inovacijama, primjena kreativnog razmišljanja te branding i vizualne komunikacije. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb niz godina sudjeluje u osmišljavanju marketinške strategije i koordinira kampanje te implementaciju vizualnog identiteta a zadužena je i za poslove Odnosa s javnošću što uključuje vođenje objava na društvenim mrežama.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image