https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/tomislavivancevic.jpg

DR. SC. TOMISLAV IVANČEVIĆ, PROF. STRUČ. STUD.

Dr. sc. Tomislav Ivančević, dipl. oec., profesor je stručnog studija u trajnom izboru na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Objavio je nekoliko desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije, koautor je udžbenika “Osnove ekonomije” iz kolegija “Osnove ekonomije”, te koautor elaborata za pokretanje stručnog diplomskog studija Marketinga i komunikacija na VPŠZ – u odnosno PVZG – u . Na nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija član je Organizacijskog odbora I predsjednik odbora recenzenata te recenzent. Bio je recenzent visokoškolskih udžbenika iz područja ekonomije, kao I recenzent studijskih programa visokoškolskih ustanova u RH imenovan od strane AZVO – a.  Prvi je zaposlenik Visoke poslovne škole Zagreb, jedan je od njenih osnivača te je aktivno sudjelovao u procesu osnivanja i inicijalne reakreditacije. Bio je voditelj Povjerenstva za reakreditaciju VPŠZ–a provedene 2015. godine, član povjerenstva za procese reakreditacije Vijeća veleučilišta i visokih škola u RH koje je imenovala AZVO te član radne skupine za izradu Hrvatskog klasifikacijskog okvira (HKO). Obnašao je dužnosti člana Upravnog vijeća VPŠZ–a, prodekana za nastavu i studente te pročelnika katedre za marketing. Osim toga, obnašao je i niz rukovodećih dužnosti u gospodarstvu RH I inozemstvu.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image