Image Alt

EU projekti

eu-projekti

Naziv projekta: SCM – internacionalizacija za poticaj mobilnosti

Provedbom projekta „SCM – internacionalizacija za poticaj mobilnosti“ izradit će se novi specijalistički diplomski stručni studij “Upravljanje opskrbnim lancima” na engleskom jeziku na Poslovnom veleučilištu Zagreb  koji će ujedno biti i prvi takav program u toj ustanovi. To će doprinijeti povećanju konkurentnosti, prepoznatljivosti i relevantnosti ovog visokog učilišta na hrvatskom i međunarodnom tržištu visokog obrazovanja. Partner na projektu je Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koji će sudjelovati u razvoju 2 kolegija za diplomski studijski program Poslovnog veleučilišta Zagreb iz područja novih tehnologija vezanih uz Inteligentne transportne sustave, autonomna vozila, 5G mrežu. Provedbom ovog programa omogućit će se hrvatskim studentima studiranje na engleskom jeziku koji će tako povećati svoju konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu rada, a stranim studentima studiranje u Hrvatskoj što će doprinijeti mobilnost studenata čime će se povećati i prijenos znanja.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta „SCM – internacionalizacija za poticaj mobilnosti“ je povećati kvalitetu i prepoznatljivost Poslovnog veleučilišta Zagreb kroz internacionalizaciju studijskog programa.

Specifični cilj projekta je povećati broj studijskih programa na engleskom jeziku na Poslovnom veleučilištu Zagreb uz podizanje kompetencija nastavnika i studenata.

Rezultati projekta

Rezultati projekta ostvarit će se kroz Element projekta 1: Razvoj novog studijskog programa na engleskom jeziku “Upravljanje opskrbnim lancima” te mnoge druge aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta. Na početku će se održati 3 radionice: radionica o izradi ishoda učenja, radionica o pisanju kurikuluma i tečaj engleskog jezika za nastavnike sudionike projekta čime će se povećati nastavničke kompetencije veleučilišta. Nakon prvog dijela projekta izradit će se 1 kurikulum „Upravljanje opskrbnim lancima“ na hrvatskom i engleskom jeziku s ishodima učenja te će se isti prijaviti za akreditaciju. Također, kako će ovaj studij biti i online dostupan izradit će se didaktički materijali na engleskom jeziku. U drugoj godini provedbe projekta planiran je tečaj engleskog jezika za studente i organizacija ljetne škole na engleskom jeziku. Pred kraj projekta planiraju se promidžbene aktivnosti u svrhu privlačenja stranih studenata pa će se u okviru te aktivnosti izraditi letci, brošure te drugi informativni materijali i internetski portali na engleskom jeziku. Na kraju će se novi studijski program predstaviti na jednom od sajmova visokog obrazovanja u Europi.

Informacije o projektu

Trajanje provedbe projekta: 12.10.2019. – 12.10.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.383.764,04 HRK

Udio EU u sufinanciranju projekta: 100%

Kontakt e-mail za više informacija: pvzg@pvzg.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali na adresi: www.esf.hr

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Poslovnog veleučilišta Zagreb.