Image Alt

Ispitni rokovi – JESENSKI ISPITNI ROKOVI

Ispiti se prijavljuju isključivo putem studentskog portala Studomatic, najmanje četiri (4) dana prije ispitnog dana (termina ispita).

Prijavljen ispit koji se u slučaju odustajanja od izlaska ne odjavi u roku od jednog dana (ne računajući dan ispita) računat će se kao propuštena ispitna prilika.

Nakon tri propuštene ispitne prilike student će snositi troškove izlaska na svaki sljedeći ispitni rok.

Primjer sheme prijave i odjave ispita

15.XX.20XX. 16.XX.20XX. 17.XX.20XX. 18.XX.20XX. 19.XX.20XX.
do 23.59 sati
moguća prijava
nije moguće prijaviti/
moguće je odjaviti
nije moguće prijaviti/
moguće je odjaviti
nije moguće prijaviti/
odjaviti ispit
ispitni dan (bez
obzira u koliko sati se ispit održava)