Zašto PVZG?

Zašto PVZG?

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Što nudi Poslovno veleučilište Zagreb

Poslovno veleučilište Zagreb provodi  ukupno tri studijska programa prijediplomske razine i jedan studijski program diplomske razine i to:

Naši studijski programi razvijali su se postupno, a osmišljeni su za tržište rada, kako hrvatsko tako i svjetsko. Svi studiji se izvode kao redoviti i izvanredni a nastava se održava radnim danima, u popodnevnim satima.

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Marketinga i komunikacija koji traje 6 semestara (3 godine) stječe se 180 ECTS bodova te stručni nazivi  prvostupnik/prvostupnica (baccaleures/baccalaurea) marketinga i komunikacija (kratica: bacc. oec.).

Stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija traje 4 semestra (2 godine), a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova te naziv magistar/magistra marketinga i komunikacija (kratica: mag. oec.). Stručni prijediplomski studij marketinga i komunikacija u trajanju od tri godine i stručni diplomski studij marketinga i komunikacija čine zaokruženu studentsku vertikalu od 3+2 godine studija s ukupno 300 ECTS bodova po završetku studija.

Stručni prijediplomski studij Menadžment i produkcija u kulturi traje 6 semestara (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv  prvostupnik / prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (kratica: bacc. cult.).

Stručni prijediplomski studij Upravljanje opskrbnim lancima traje 6 semestara (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv  prvostupnik / prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea inženjer gospodarske logistike(kratica: bacc. ing. logist.).

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/zasto-pvzg.jpg

Programe provode renomirani nastavnici s iskustvom iz prakse.

U nastavu se često uključuju i gosti predavači, stručnjaci u svojim područjima o čemu svjedoče vijesti na našoj mrežnoj stranici.

Obrazovanje se provodi shodno načelima Bolonjske deklaracije što omogućuje studentima prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i inozemstvu. Programi svih naših studija su koncipirani temeljem proučenih i analiziranih komplementarnih studijskih programa hrvatskih, a isto tako poznatih europskih i svjetskih sveučilišta, odnosno visokih učilišta.

Osnivač Poslovnog veleučilišta Zagreb je Pučko otvoreno učilište Zagreb, obrazovna ustanova s bogatom tradicijom, jedna od najstarijih za obrazovanje odraslih u ovom dijelu Europe.

Poslovno veleučilište Zagreb smješteno je u Ulici grada Vukovara 68 (zgradi Osnivača), gdje se održava nastava u odličnim prostornim uvjetima, učionicama i kabinetima opremljenim najsuvremenijim nastavnim pomagalima.

Veleučilište je član SRCE-a pa studenti imaju mogućnost koristiti internet po povoljnim cijenama. Studentima je na raspolaganju knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb sa preko 35.000 naslova od kojih dvije trećine stručnih knjiga koje se popunjavaju novom literaturom za potrebe svih naših studija.

Veleučilište također ima razvijen program Erasmus+ mobilnosti studenata i osoblja kao i velik broj međunarodnih partnera.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image