Image Alt

Katedre i nastavnici

KATEDRA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š.

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Lukša Lulić, v. pred.
dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.
dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. u trajnom zvanju
Predrag Čudina, prof., v. pred.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., v. pred.

ASISTENTI
Marija Baričević, dip. iur., pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, pred.
doc. dr. sc. Nenad Vertovšek
doc. dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Mirjana Matešić
dr. sc. Korana Simonović
dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š.
dr. sc. Gordan Akrap
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
mr. sc. Vera Šutalo, v. pred.
mr. sc. Anita Zelić
mr. sc. Dražen Rajković
Siniša Kovačić, dipl. nov., viši predavač
Vladimir Preselj, mag. comm., pred
Vinko Mostarac, mag. oec., pred.
Tomislav Jurić, mag. rel. int. et dipl. et struč. spec. rel. publ., pred.
Marko Pačar
Siniša Pušonjić
dr. sc. Borislav Gordić
Gaj Tomaš, mag. educ. philol. angl.
Dražen Smaranduj
Hrvoje Ratkić, struč. spec. oec.
Gordan Turković, univ. spec. pol.
Lidija Đukić, mag. oec.
Sanja Varlaj, mag. oec.

KATEDRA ZA MENADŽMENT I PRODUKCIJU U KULTURI

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI
dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v.š.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić
prof. dr. sc. Branko Mihanović
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Dijana Vuković
dr. sc. Nives Tomašević
dr. sc. Lucija Ljubić
dr. sc. Ana Lederer
dr. sc. Anđelka Galić
dr. sc. Angelina Daniela Jelinčić
dr. sc. Dea Vidović
dr. sc. Oliver Hip
mr. sc. Vera Šutalo
dr. sc. Goranka Horjan, prof.
Zrinka Jonjić, dipl. iur.
Ana Lučić, dipl. oec.
Marko Baus
Ivan Friščić
Zrinka Turalija Kurtak
Davor Rocco
dr. sc. Zlatko Hodak, prof. v. š.
Siniša Pušonjić
Morana Matković
Mario Gigović
Damir Medvešek

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA
Predrag Čudina, prof., v. pred

PREDAVAČI NA KATEDRI
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Mladen Nikšić
doc. dr. sc. Ivan Tolić
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Anđelko Akrap
dr. sc. Oliver Hip, prof.v.š.
mr. sc. Anita Zelić, pred.
mr. sc. Dragan Kopecki, viši pred.
mr. sc. Dubravka Maras
Siniša Režek, pred.
Tomislav Đuran, pred.

VANJSKI PREDAVAČI ENGLESKOG JEZIKA
Gaj Tomaš, mag. educ. philol. angl.
Tatjana Kezele Vengušt