Image Alt

Suradnici

Siniša Režek, profesor mentor, mag. edu. mat. i fiz., pred., hrvatski je osnovnoškolski i srednjoškolski profesor, predavač na Sveučilištu, te međunarodni šahovski sudac. Oženjen. Otac dvojice sinova – Dominik i Luka. Živi u Zagrebu. Rođen je 1. veljače 1978. u Zagrebu gdje je pohađao osnovnu školu. Srednju školu elektrotehničkog smjera završio

Vladimir je izvršni direktor MPR+ Grupe i Millenium promocije, agencije za integrirano komuniciranje, a kao konzultant za komunikacijski menadžment upravljao je brojnim komunikacijskim projektima s područja gospodarstva, energetike, telekomunikacija, bankarstva, osiguranja, zdravstva, retaila, politike, putničkog prometa i turizma. Angažiran je u različitim područjima komunikacijskog menadžmenta, među kojima se ističu strateško

Doc. dr. sc. Nenad Vertovšek, znanstveni suradnik Diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filozofiju. Naslovni docent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije Teorija i praksa medija i Medijska pismenost. Na Diplomskom studiju Novinarstva i odnosa s javnošću Odjela

Dr. sc. Mirko Bilandžić, znanstveni savjetnik, izvanredni je profesor na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta uveo je tri kolegija kojima je i nositelj: „Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti“, „Sociologija poslovnog odlučivanja“ te „Terorizam i društvo“ čime je na akademsku razinu u

Mirjana Matešić - od 2004. ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Aktivno promovira implementaciju održivog razvoja kroz organizaciju i sudjelovanje na projektima te kao organizator radionica, seminara i projekata s ciljem podizanja svijesti o potrebi primjene koncepta održivog razvoja u Hrvatskoj. Pokrenula je kvartalno glasilo HR PSOR-a, «Gospodarstvo

Lucija Ljubić (Zagreb, 1974.) izvanredna je profesorica Odsjeka za kulturu i kreativne industrije na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine, a doktorirala 2009. Od 2001. do 2012. radila je u Odsjeku za povijest