Image Alt

Tko je Fedor Rocco

Fedor Rocco (Gradac, 11. srpnja 1924. – Zagreb, 12. siječnja 2011.) profesor emeritus, bio je hrvatski znanstvenik ekonomist iz područja marketinga, te pedagog i marketinški stručnjak. U svim fazama svog djelovanja bavio se kako teorijskom tako i praktičnom ekonomijom. Za svoj je znanstveni i pedagoški rad više puta nagrađivan.

Svojim djelovanjem na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj sceni te kao sudionik u međunarodnim organizacijama (WAPOR i ESOMAR) stekao je reputaciju i veliki ugled kao prvi tržišno orijentirani znanstvenik s europskog istoka koji je usvojio, interpretirao i razvijao znanstveni marketinški koncept u ovom dijelu svijeta.

Smatra se jednim od utemeljitelja marketinške teorije i prakse na tlu Hrvatske, kao i Jugoslavije, u vrijeme socijalističkog režima i planskog gospodarstva. Jedan je od utemeljitelja Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1998. izabran je za Professora Emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Autor je programa Visoke poslovne škole Zagreb za smjer marketing čiji je prvi Dekan (2006.-2008.).

 

Popis izabranih knjiga kojima je prof. Fedor Rocco autor ili koautor

ROCCO, Fedor, Dr. Sc., Professor Emeritus : BIBLIOGRAFIJA

 • Rocco, F., Obraz, R.: „Istraživanje tržišta – suvremena teorija i praksa“, Informator, Zagreb, 1960.
 • Rocco, F., Obraz, R.: „Tržišta Evrope“, Privreda, Zagreb, 1961.
 • Rocco, F., Obraz, R.: „Istraživanje tržišta (marketinga)“, Informator, Zagreb, 1963.
 • Rocco, F.: „Strategija plasmana“, Informator, Zagreb, 1964.
 • Rocco, F.: „Istraživanje tržišta sredstava za proizvodnju“, Privredni pregled, Beograd, 1965.
 • Rocco, F.; Obraz, R. ur. (grupa autora): „Tržište i marketing“, Informator, Zagreb, 1968.
 • Rocco, F.: „Teorija i primjena istraživanja marketinga“, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 • (Godišnja nagrada Mijo Mirković Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za znanstveno djelo 1972.)
 • Rocco, F.: „Teorija i primjena istraživanja marketinga“, Školska knjiga, Zagreb, II. dop. izdanje 1975.
 • Rocco, F.: „Eksportni marketing“, Zit/Cema, Zagreb, 1977.
 • Rocco, F.: „Marketinško upravljanje“, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 • Rocco, F., ur. (grupa autora): „Rječnik marketinga“, Massmedia, Zagreb, 1996.
 • Rocco, F.; Mađerić, D.: „Marketing“, udžbenik za srednje ekonomske škole, Školska knjiga Zagreb 1996-2003. (6 izdanja)
 • Rocco, F. ur. (grupa autora): „Poslovni – Business to Business- marketing“, Školska knjiga, Zagreb
 • Rocco, F.: „Marketinško upravljanje“, Školska knjiga, Zagreb, II. dopunjeno izdanje 2000.
 • Rocco, F.; Mađerić, D.; Čižmek Vujanović, O.: „Marketing“ – udžbenik za 4. Razred srednje ekonomske škole, Školska knjiga, Zagreb, 2006. i 2008.