Kontakt

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-yellow-wr.png

Informacije

Tel. 01/6310 888, 6310 889
E-mail pvzg@pvzg.hr
Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
OIB 18538237995
MBS 080582038
IBAN HR8024020061100477071 Erste Bank d.d.

Ured dekana

E-mail dekanat@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844
Faks 01/6310 628
Svi studenti mogu dogovoriti termin za sastanak s dekanom, prodekanima ili glavnom tajnicom na broj telefona ureda dekana.

DEKANDoc. dr. sc. Lukša Lulić

E-mail dekan@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844

PRODEKANICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUDr. sc. Željka Zavišić

E-mail zeljka.zavisic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 871

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTEGoran Luburić, mag. oec., v.d.

E-mail goran.luburic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 871
Mob. 091/444 58 07

GLAVNA TAJNICAMarija Baričević, dipl. iur.

E-mail marija.baricevic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844

PRODEKANICA ZA STRUČNI I ZNANSTVENI RADDorotea Milas, mag.phil. et mag.rel., v. pred.

Javite nam se!

  Studentska referada

  E-mail pvzg@pvzg.hr
  Tel. 01/6310 888
  Faks 01/6310 628
  Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak i petak od 09:00 do 14:00 sati, srijeda i četvrtak od 13:00 do 19:00 sati

  VODITELJICA STUDENTSKE REFERADEAndreja Šušković Medved, bacc. oec.

  E-mail andreja.suskovic@pvzg.hr
  Tel. 01/6310 889

  REFERENTICA STUDENTSKE REFRADEMia Flego, mag. oec.

  E-mail mia.flego@pvzg.hr
  Tel. 01/6310 888

  VODITELJICA RAČUNOVODSTVARužica Ištuk, dipl. oec.

  E-mail ruzica.istuk@pvzg.hr
  Tel. 01/6310 845

  ERASMUS KOORDINATOR

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image