Image Alt

Kontakt

INFORMACIJE

Tel. 01/6310 888, 6310 889
E-mail pvzg@pvzg.hr
Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

 

URED DEKANA
E-mail dekanat@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844
Faks 01/6310 628
Svi studenti mogu dogovoriti termin za sastanak s dekanom, prodekanima ili glavnom tajnicom na broj telefona ureda dekana.

 

DEKAN
Doc. dr. sc. Lukša Lulić
E-mail dekan@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844

 

GLAVNA TAJNICA
Marija Baričević, dipl. iur.
E-mail marija.baricevic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 844

 

PRODEKANICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Dr. sc. Željka Zavišić
E-mail zeljka.zavisic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 871

 

PRODEKANICA ZA STRUČNI I ZNANSTVENI RAD
Dorotea Milas, mag.phil. et mag.rel., v. pred.
E-mail dorotea.milas@pvzg.hr

 

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTE
Goran Luburić, mag. oec., v.d.
E-mail goran.luburic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 871
Mob. 091/444 58 07

 

STUDENTSKA REFERADA

E-mail pvzg@pvzg.hr
Tel. 01/6310 888
Faks 01/6310 628
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak i petak od 09:00 do 14:00 sati

srijeda i četvrtak od 13:00 do 19:00 sati

 

VODITELJICA STUDENTSKE REFERADE
Andreja Šušković Medved, bacc. oec.
E-mail andreja.suskovic@pvzg.hr
Tel. 01/6310 889

 

REFERENTICA STUDENTSKE REFRADE
Mia Flego, mag. oec.
E-mail mia.flego@pvzg.hr
Tel. 01/6310 888

 

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Ružica Ištuk, dipl. oec.
E-mail ruzica.istuk@pvzg.hr
Tel. 01/6310 845

 

ERASMUS KOORDINATOR
internationaloffice@pvzg.hr