Image Alt

Međunarodni projekti

Broj projekta: 2020-1-LT01-KA226-HE-094740

Razdoblje: 2021/06/01 – 2023/05/31

 

Odjel odgovoran za provođenje projekta na Poslovnom veleučilištu Zagreb:

Međunarodni ured

Koordinator za provođenje projekta na Poslovnom veleučilištu Zagreb:

Željka Zavišić, Neven Šipić

 

Institucija koja koordinira projektom: Sveučilište primijenjenih znanosti Kaunas

Partneri na projektu: Sveučilište primijenjenih znanosti Savonia (Finska), School of Coding Limited (Engleska), Sveučilište Francisco de Vitoria (Španjolska), Poslovno veleučilište Zagreb (Hrvatska)

Sažetak projekta: Ovaj će projekt poboljšati kvalitetu virtualnih studija stvaranjem metodologije poučavanja / učenja i primjenom tehnoloških i pedagoških inovacija (didaktika učitelja, digitalne kompetencije, gamifikacija procesa učenja), što će povećati dostupnost studija i motivaciju učenika. Ovaj je projekt posvećen edukaciji osoblja o pedagoškim i tehnološkim inovacijama (rast kompetencija digitalne pismenosti među akademskim osobljem) i prenošenju dobrih praksi kohezije u Europi. Nastavnici s dubljim razumijevanjem virtualnog učenja, pedagoških i tehnoloških inovacija moći će koristiti ove podatke u svojim predmetima, što će osigurati kvalitetu studija, motivaciju učenika i akademski integritet. Visoko učilište moći će osigurati kvalitetu virtualne mobilnosti i prepoznavanje rezultata studija razvojem internacionalizacije visokog obrazovanja kod kuće (virtualna mobilnost učenika i nastavnika, međuinstitucionalni studiji, prozori mobilnosti). Cilj ovog projekta je povećati kvalitetu nastave / učenja u VLE-u i studijskog procesa stvaranjem preduvjeta za prepoznavanje stečenih rezultata tijekom virtualne mobilnosti. Tijekom projekta bit će pripremljena VLE metodologija poučavanja / učenja i prema njoj će se stvoriti 4 pilot modula studija u kojima će studenti iz partnerskih institucija na projektu provoditi virtualnu mobilnost.