Image Alt

Mogućnosti zapošljavanja

Na domaćem i svjetskom tržištu rada sve je veći interes za stručnjacima za marketing i komunikacije. U Hrvatskoj je mali broj visokih škola koje osposobljavaju kadrove za ove smjerove pa su mogućnosti zapošljavanja značajne.

Menadžer marketinga može raditi na poslovima marketinga u trgovačkim društvima (industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim, itd.), u društvenoj ustanovi (kultura, sport, zdravstvo, obrazovanje, itd.), političkim strankama ili u udrugama.

Menadžer komunikacija može raditi na poslovima komuniciranja s javnošću ili tržištem. Kako u trgovačkim društvima, tako i u ustanovama, udrugama, državnim tijelima (republičkim, županijskim, gradskim ili općinskim), a naročito u medijima za komuniciranje s javnošću (tiskovine, televizija, radio).