https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/dragankopecki-v2.jpg

MR. SC. DRAGAN KOPECKI, V. PRED.

Viši predavač mr.sc. Dragan Kopecki  završio je poslijediplomski znanstveni studij “Poduzetništvo” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, te je nastavio studirati na doktorskom studiju “Inovativnost i poduzetništvo“ gdje dovršava izradu doktorske disertacije. Nakon završenog ekonomskog fakulteta pokrenuo je svoje privatno poduzeće za trgovinu i usluge koje je vodio preko dvanaest godina. Nastavio je poduzetničke izazove na poslovima voditelja u području osiguranja i prodaje u „Croatia osiguranju d.d.“, i  „Grawe osiguranju d.d.“ i poslovna iskustva ugradio u  dva vlastita obrta, jedan za zastupanje u osiguranju “Gravis” i drugi za poslovno savjetovanje “Synergia”. Predavačko iskustvo je stekao na nekoliko poslovnih škola i sveučilištu  ( „Poslovno veleučilište Zagreb“ , „Visoka škola Nikola Šubić Zrinski“, Zagreb, Sveučilište “Vern” Zagreb, „Effectus“ Zagreb, PUO Zagreb.)

Izradio je više programa za obrazovanje u području osiguranja i prodaje (Educamix, Filaks, Institut za management) te organizirao više ‘in house’ edukacija iz područja prodaje, poslovnog planiranja, komunikacijskih vještina, poslovnog pregovaranja te upravljanja stresom i motivacijom (HAK, Školska knjiga d.d., Proffectus). Redovno održava radionice iz poslovnog planiranja sa Plavim uredom, Zagreb. Objavio je preko dvanaest znanstvenih i stručnih radova iz područja financija, ekonomije, psihologije, upravljanja i organizacije. Hobi mu je atletika i trčanje maratona i polumaratona, kojom se rekreativno bavi kontinuirano preko dvadesetpet godina.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image