DOROTEA MILAS U NOVOM LIDERU PIŠE O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU I FILANTROPIJI

U izdanju Lidera objavljenog 2. prosinca 2022. naša profesorica i prodekanica za stručni i znanstveni rad Dorotea Milas piše o važnosti društveno odgovornog poslovanja i filantropije u organizacijama.

Korporacije koje promiču poboljšanja u nekim sektorima društva, kao što je ulaganje u zdravlje zaposlenika ili tehnologiju, mogu izvući ekonomsku korist.

Društveno odgovorno poslovanje i filantropija

Definicija društveno odgovornog poslovanja nosi određenu razinu dvosmislenosti unutar javnog i privatnog sektora. Iako su autori pod utjecajem popularnih definicija, postoji jasno očekivanje da bi u tom procesu poduzeća trebala podržavati niz moralnih vrijednosti i/ili radnji. Jedan od najpopularnijih pristupa programiranju DOP-a koji tvrtke koriste kao smjernicu jest etički okvir. DOP inicijative temeljene na etici mogu biti pokretači gospodarskog i financijskog poslovnog uspjeha. Štoviše, mogu poboljšati percepciju javnosti o organizaciji. Etičke DOP inicijative stvaraju dugotrajne utjecaje na zajednice kojima služe.

Poslovni uspjeh i dobit

DOP inicijative nose inherentan poslovni identitet koji može utjecati na ekonomske i financijske rezultate. To znači da, iako se etika ne mora integrirati u poslovni model iznad zakonodavstva, od organizacija se društveno očekuje da iskoriste svoju moć za društveno dobro. U donošenju ovih ključnih odluka o društveno odgovornom poslovanju, oni informiraju i jačaju vrijednosti svog poslovanja i povećavaju svoju dobit. Poduzeća su financijski najuspješnija kada pronađu idealnu komunikaciju između potreba svojih poslovnih dionika i članova zajednice.

Poboljšavanje socijalne percepcije

Etičke prakse poboljšavaju moral vanjskih dionika. Potrošači očekuju od organizacija da pružaju uzorne usluge i proizvode, ali i da svoje poslovanje vode etično. Ono što društvo doživljava kao moralno razlikuje se u različitim kulturama i razdobljima i rijetko se u potpunosti artikulira u politici ili zakonodavstvu. Stoga je na organizaciji da točno donosi odluke koje odražavaju očekivanja javnosti i ima na umu da etičke odgovornosti nadilaze zakonske usklađenosti. Potrošači primjećuju kada tvrtka ispunjava tu odgovornost. Otkriveno je da organizacije koje se pozicioniraju oko vrijednih ciljeva i uključenosti zajednice imaju pozitivnije interakcije s kupcima i te interakcije utječu na to kako potrošači percipiraju njihove proizvode. Ovi nalazi upućuju na to da organizacije koje su više etički usmjerene pozitivnije utječu na potrošače i da se smatra da imaju superioran proizvod.

Utjecaj na zajednicu

DOP inicijative ostavljaju dubok učinak na ciljane i neciljane zajednice na koje utječu. Inicijative za društveno odgovorno poslovanje predstavljaju važno mjerilo u redefiniranju uloge poduzeća u našem društvenom i gospodarskom kontekstu. Na taj način tvrtke postaju poželjnije i uspješnije. Štoviše, poslovni uspjeh i profitabilnost povezani su s uspješnim DOP inicijativama. Kao društvo oslanjamo se na njih da će točno i pažljivo uključiti nijansirane društvene norme u svoje najbolje etičke prakse. Međutim, kada se to učini ispravno, dugotrajni učinak koji može imati na zajednice je promjena života.

Zašto filantropija i oblici filantropije

Postoji općeprihvaćen argument da korporacije imaju odgovornost prema društvima kojih su dio. U tom smislu, filantropija se može promatrati kao čin vraćanja zajednici koja je do sada podržavala korporaciju. Nadalje, DOP je povezan s pojmom korporativnog građanstva, da korporacije mogu i igraju ulogu u definiranju društvenih normi, konvencija i uvjerenja. Osim očitog jačanja odnosa s javnošću koji donose uspješna djela filantropije, uz to dolaze i ključne strateške i financijske koristi. Pokazalo se da postoji značajna povezanost između filantropskih doprinosa i budućih prihoda. Doista, kada korporacije promiču poboljšanja u određenim sektorima društva, kao što je ulaganje u zdravlje zaposlenika ili tehnologiju, mogu izvući ekonomsku korist. Filantropija se odnosi na dobrotvorni čin koji se provodi za poboljšanje društva. Definirajuća karakteristika filantropskih djela je njihova dobrovoljnost. U korporativnoj praksi to znači da su filantropske akcije proizašle iz želje poduzeća da podupire načela DOP-a.