Dvojna diploma švicarskog sveučilišta za naše studente marketinga i komunikacija

Nakon više mjeseci pregovora s radošću obavještavamo studentice i studente marketinga i komunikacija kako smo realizirali ugovor o dvojnoj diplomi sa švicarskim sveučilištem Swiss UMEF University iz Ženeve! To znači da će od sada svi zainteresirani studenti marketinga i komunikacija po završetku studija biti u mogućnosti dobiti i diplomu ovog renomiranog sveučilišta.

U procesu dogovaranja suradnje Swiss University je proučio naše studijske programe preddiplomskog i diplomskog stručnog studija marketinga i komunikacija, te ih je u potpunosti priznao kao sukladne njihovim studijskim programima pa će tako zainteresirani studenti biti u mogućnosti dobiti sljedeće diplome:

  1. za završeni preddiplomski studij: Bachelor in Business Administration (BBA) with specialization, BBA in Marketing and Communication
  2. za završeni specijalistički diplomski studij: Master of Business Administration (MBA) with specialization, MBA in Marketing and Communication.

Vjerujemo da će mogućnost dvojne diplome biti interesantna svim našim bivšim, sadašnjim i budućim studentima koji će na taj način biti konkurentniji na našem kao i inozemnom tržištu rada jer mogu se prijaviti i oni koji su našu diplomu već stekli u ranijim generacijama.

POSTUPAK ZA STJECANJE DVOJNE DIPLOME:

 

Dvojna diploma se može steći po završetku studija marketinga i komunikacija na PVZG-u (tj. nakon obrane završnog rada i stjecanja uvjerenja o stručnoj spremi), uz jednokratnu uplatu. Informaciju o cijeni možete dobiti putem e-maila pvzg@pvzg.hr.

Referada će prikupljati prijave diplomanata i sastavljati listu. Dvojne diplome UMEF-a će se moći izdati nakon što se na listu prijavi min. 30 studenata, pri čemu će studenti biti pozvani da u određenom roku izvrše jednokratnu uplatu.

  • Molimo sve zainteresirane studente da se obrate referadi na mail:  pvzg@pvzg.hr, s naznakom/nazivom e-mail poruke “DVOJNA DIPLOMA”, kako bi bili uvršteni na listu za stjecanje dvojne diplome.

SWISS UMEF je osnovan 1984., kao privatna institucija za visoko obrazovanje u kantonu Ženeve, a svoje programe izvode na engleskom i francuskom jeziku. Sveučilište ima visoke švicarske i međunarodne akreditacije (IACBE – International Accreditation Council for Business Education; CHEA – Council for Higher Education Accreditation; EduQua; ACBSP Accreditation Council for Business Schools and Programs) kao i oznaku SWISS label.

*Za više informacija o sveučilištu UMEF University Geneva posjetite link: https://en.umef-university.ch/