Međunarodna ljetna škola: ˝Upravljanje rizikom kritične infrastrukture˝

Poštovane studentice i poštovani studenti,

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ u suradnji sa Institutom za procjenu rizika i kritičnu infrastrukturu (Podgorica, Crna Gora) organizira program cjeloživotnog učenja – Međunarodnu ljetnu školu pod nazivom „Upravljanje rizikom kritične infrastrukture“, koja će se održati u periodu od 06. – 08.06.2024. godine. Međunarodna ljetna škola trajati će tri dana, a sastoji iz četiri povezana modula, i to:
• Osnove kritične infrastrukture
• Zavisnosti kritične infrastrukture
• Informacijska sigurnost i cyber sigurnost
• Uvod u analizu i upravljanje rizikom

Više detalja u programu.