MLADA NADA 2023: prijave otvorene do 29. rujna

Natječaj je otvoren od 1. rujna do 29. rujna 2023. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti samostalni radovi ili radovi pisani u timu i radovi realizirani u akademskoj godini 2022./2023. u četiri kategorije.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta.

Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Natječaj je otvoren od 1. rujna do 29. rujna 2023. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti samostalni radovi ili radovi pisani u timu (za kategorije 1. i 3.) i radovi realizirani u akademskoj godini 2022./2023. u četiri kategorije:

  • Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad
  • Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad
  • Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan
  • Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

 

Svaku pristiglu prijavu razmatra peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Zadnji rok za prijavu radova je 29. rujna 2023. u 12 sati. Da bi prijava bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjen obrazac osobnih podataka, Prijavnicu za prijavu projekta, Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi i Potvrdu mentora o autentičnosti rada na adresu info@huoj.hr.

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za drugi tjedan mjeseca studenog 2023. godine te će biti dodijeljena u sklopu godišnje Studentske konferencije, a o točnom vremenu i mjestu dodjele prijavitelji će biti naknadno obaviješteni.

Više informacija o natječaju potražite i slanjem upita na info@huoj.hr.

Materijali za prijavu radova: https://www.huoj.hr/i-ove-godine-nagradjujemo-mlade-nade/

(Izvor: huoj.hr)

(Zagreb, 4. rujna 2023. godine)