Na PVZG-u održana 74. sjednica Vijeća studenata

Održana 74. sjednica Vijeća studenata: predloženi kandidati za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

U petak, 31. ožujka 2023. održana je hibridna sjednica Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na Poslovnom veleučilištu Zagreb gdje je Vijeće prodiskutiralo aktualne probleme i aktivnosti studenata veleučilišta.

Na sjednici je Vijeće usvojilo prijedlog kandidata za članove Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. Povjerenstvu je predloženo imenovanje Mirka Filipovića (Hrvatski studentski zbor) te Berislav Žužić (Vijeće studenata). Vijeće je također usvojilo prijedlog kandidata za članove radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Kao predstavnici Vijeća, predloženi su Ivan Carević s Veleučilišta Šibenik te Tomislav Babić s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Podnesen je izvještaj o provedenom natječaju za izbor voditelja Ureda Vijeća, za koji su pristigle po jedna kandidatura od svakog ureda. Na sjednici su i predstavljeni kandidati za voditelje ureda Vijeća koji su zatim i imenovani na mandatno razdoblje 31.03.2023.-31.03.2024. Vijeće je, povodom raspisanog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predložilo Veleučilištu Bernays imenovanje Lovre Matkovića iz redova Bernaysa kao člana koji zastupa studente.

Izabrani kandidat za voditelja Ureda za IT je Tomislav Babić (TVZ), voditeljica Ureda za razvoj projekata i studentske udruge je Jelena Barlek (Effectus Veleučilište), voditeljica Ureda za društvene aktivnosti je Lucija Uzelec (ZŠEM), voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju je Marta Primorac (RIT Croatia), voditeljica Ureda za studentski standard i kvalitetu je Marija Vinojčić (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru), voditeljica Ureda za studentskog pravobranitelja je Maja Trečić (Veleučilište u Karlovcu) te voditeljica Ureda za odnose s javnošu je Nina Fakin (Veleučilište Edward Bernays).

Čestitamo novim izabranim voditeljima Ureda te im želimo puno sreće u daljnjem radu!

(Izvor: vijecestudenata.com)

(Zagreb, 7. ožujka 2023.)