Naši nastavnici sudjelovali na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji ”Izazovi današnjice”

U organizaciji Veleučilišta u Šibeniku od 5. do 7. listopada 2023. održana je šesta međunarodna znanstvena i stručna konferencija ”Izazovi današnjice” na kojoj su aktivno sudjelovali i nastavnici Poslovnog veleučilišta Zagreb. Dvodnevno događanje u čijem je središtu bila digitalna transformacija današnjice okupilo je brojne stručnjake koji su raspravljali o učincima digitalne transformacije na gospodarstvo i javnu upravu.

Dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. struč. stud. u trajnom izboru bio je moderator tematske sesije ,,Ekonomija, a u koautorstvu s Kristinom Perec predstavio je rad na temu „EKONOMSKI UČINCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NA STANOVNIŠTVO HRVATSKE“. Također, sudjelovao je i u ulozi recenzenta znanstvenih i stručnih radova. Nadalje, mr. sc. Dragan Kopecki, v. pred. predstavio je rezultate rada „UTJECAJ INOVACIJA U SKLADIŠNOM POSLOVANJU NA ODRŽIVI RAZVOJ PODUZEĆA“ u koautorstvu s prvostupnikom inženjerom gospodarske logistike logistike Denisom Lončarom, bacc. ing. logist. i Ružicom Ištuk, mag. oec.

Partner konferencije bio je Ekonomski institut u Zagrebu, a pokrovitelji Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo pravosuđa i uprave te Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

(Zagreb, 22. listopada 2023.)