Novi dekan PVZG-a, Goran Luburić, mag. oec., v. pred.

Na 16. sjednici Upravnog vijeća Poslovnog veleučilišta Zagreb održanoj 29. veljače 2024. godine za novog dekana izabran prodekan za nastavu i studente, Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
Na dekansku dužnost izabran je na trogodišnje mandatno razdoblje. Goran Luburić preuzeo je dužnost dekana 1. ožujka 2024. godine.
Što sve planira i koji su mu najveći izazovi, pročitajte u kratkom intervjuu:

 

1. Koje su vaše glavne vizije i ciljevi za razvoj fakulteta tijekom vašeg mandata kao dekana?

Ovo je pitanje vrlo kompleksno za jedan kraći odgovor, ali glavni strateški ciljevi su podizanje kvalitete outputa na svim razinama, širenje izvora pihoda radi postizanja veće financijske održivosti kroz potencijalno otvaranje novih edukacijskih usluga, veći fokus na prijavi i realizaciji EU projekata, postupno oplemenjivanje ljudskih resursa, izrada nove strategije razvoja 2025-2030. Ukratko.

2. Kako planirate unaprijediti suradnju između fakulteta i industrije, posebno u
području marketinga i komunikacija?

Svakako ćemo revidirati postojeće sklopljene ugovore za stručnu praksu i raditi na povećavanju baze istih za naše studente. Već neko vrijeme radimo na povlačenju stručnjaka iz prakse (pogotovo iz digitalne domene, poput ljudi zaposlenih u raznim marketinškim/PR agencijama), to ćemo svakako nastaviti raditi i dalje kako bismo, uz fundament teorijskih znanja, što više jačali pojam „stručni“ u nazivima naših stručnih studija, što podarzumijeva veću uključenost ljudi iz struke i više projektno orijentirane nastave. Pokrenute subspecijalizacije neodvojivo se naslanjaju na novo-formirane praktikume koje mentoriraju upravo stručnjaci iz realnog sektora koji svakodnevno rade na realnim projektima (unutargaming industrije, event menadžment industrije, hospitality industrije).

3. Koji su vaši planovi za unapređenje kvalitete nastave i studijskih programa na
fakultetu?

Klasično studiranje, pogotovo nekih polja unutar područja društvenih znanosti sve se više segmentira i parcelira na uže stručno/znanstvene niše, stoga ne čudi sve veća pojava mikrokvalifikacija. Trendovi se mijenjaju, sve je više online tehnologija prisutno u obrazovanju i naša će tendencija biti prilagođavati se tim trendovima prilikom izrade novih elaborata u svrhu otvaranja novih studijskih programa. Što se tiče kvalitete nastave, smatram da ju sustavno unapređujemo iz sezone u sezonu, s tim da to nisu i ne mogu biti neke velike „tektonske promjene“ odjednom zbog nekih formalnih i neformalnih ograničavajućih okolnosti. Ali, kada usporedite kolegije i izvođače u višegodišnjem vremenskom periodu, uvidjet ćete da se stvari itekako mijenjaju. Vjerujem nabolje. Najveće promjene u tom smislu su se dogodile unazad otprilike 5 godina, a najintenzivnije upravo u prijelazu iz akad. godine 2022/2023 u akad. godinu 2023/2024. Nastava koju provodimo je poput živog tkiva, sustavno se mijenja i prilagođava novim tehnološkim trendovima i trendovima na tržištu rada. Uvijek možemo bolje, naravno, i na tome ćemo nastaviti raditi.

4. Kako ćete osigurati da fakultet prati najnovije trendove i inovacije?

Faklultet kao organizaciju čine ljudi – oni su njegov najveći potencijal. Uloga koju ja obavljam je oplemenjivati ljudske resurse kroz pozitivnu selekciju kako bih imao tim koji je u stanju pratiti nove trendove i raditi na inovacijama, iz dana u dan. Uz to potrebno je optimizirati procese rada. Tu uvijek ima prostora za poboljšanje i usavršavanje. Sve to skupa trebalo bi osigurati dobre temelje za odgovor na postavljeno pitanje.

5. Kako ćete raditi na jačanju reputacije fakulteta?

Svakako većim angažmanom u stvaranju novog sadržaja i radu na jačanju publiciteta ispred klasične promidžbe. Naravno, sve u skladu s financijskim mogućnostima. Volio bih da kvaliteta postane naš najjači „hook“ za nove upisnike. Do sada to nije bilo sasvim tako, a djelomično i nije moglo biti. No, društvo se mijenja, fokus na autentičnosti i kvaliteti znanja sve je veći u odnosu na formalni papir visoke stručne spreme. Mantra: znanje za život, a ne samo za ispunjavanje formalnih uvjeta raznih natječaja.

6. Kako ćete mjeriti uspjeh i napredak fakulteta tijekom vašeg mandata kao dekana?

Ukratko, KPI (key perfomance indikatori) definirani našim dokumentima za upravljanje kvalitetom, zatim kroz povratnu vezu razno raznih internih istraživanja svih dionika PVZG-a i kroz, nadam se, pozitivne promjene u financijskom planu.

7. Što Vas motivira u poslu i jete li očekivali da ćete ovako mladi biti dekan na faksu?

Hvala vam na komplimentu, ali ne osjećam se kao baš tako mlad dekan (bilo je i mlađih), ali višegodišnjim obnašanjem funkcije prodekana zapravo sam navikao na odgovornost za druge i predanost poslu. Motivira me, rekao bih, intrinzična strast za pozitivnim promjenama i želja za vođenjem u pozitivne promjene. Nije me strah odgovornosti i nikada nisam imao problema s prihvaćanjem iste, neovisno radi li se o poslu ili ne. Jesam li ovo očekivao –ispočetka ne, ali određenim promjenama koje su se dogodile na PVZG-u bio sam svjestan te mogućnosti.

8. Što ćete smatrati svojim najvećim uspjehom i zašto?

U kontesktu PVZG-a, ostaviti iza svog mandata uredno posloženo i financijski održivo poslovanje i korporacijsku kulturu pozitivne selekcije. Prije svega drugoga. A u životu općenito, tko zna, vidjet ćemo.

9. Što mislite da će Vam biti najveći izazov u novoj roli?

Ostvariti financijsku samoodrživost i uvesti prethodno spomenutu korporacijsku kulturu. Za to će biti potrebno neko vrijeme.

10. Imate li neku poruku za sve studente PVZG-a?

Vjerujte u sebe i onda kada je najteže. Ne uči se na pobjedama nego na porazima. Ako ste dovoljno uporni, pošteni i hrabri, bit ćete prepoznati i valorizirani prije ili kasnije. Doći ćete tamo kamo trebate doći, samo ne odustajte i ne zabijajte glavu u pijesak. Iskustvo napogreškama vas čini budućim pobjednicima.

Želimo puno uspjeha u radu našem novom dekanu i veselimo se novim pobjedama!

#pvzg #novidekan