NOVI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU STUPIO NA SNAGU – PRENOSIMO NOVOSTI

U petak, 7. listopada 2022. godine u Hrvatskom saboru izglasan je novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U nastavku pišemo o detaljima novog Zakona koji se tiču PVZG-a, naših bivših i sadašnjih studenata.

Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti uređuje temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene, odnosno umjetničke djelatnosti te druga područja poput izvođenja studija, prava i obveze studenata te financiranja i nadzora ovih djelatnosti.

Zakon podrazumijeva čitav niz promjena u sustavu koje se odnosi na veleučilišta i visoke škole, njihovo djelovanja te stručne studije kao vrstu studijskih programa koje izvode.

U tom smislu, trenutno najkorisnije informacije našim bivšim/sadašnjim studentima su:

  • Stručni naziv stručni specijalist određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječe stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke).
  • Stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv [samo] prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).
  • Nova uvjerenja za postojeće diplome: PVZG kao i sve druge institucije imaju rok od 6 mjeseci za prilagodbu, unutar kojeg i Ministarstvo treba donijeti posebne pravilnike o operativnom provođenju novina u Zakonu (pa time i koja će biti procedura za izdavanje uvjerenja), a PVZG će svoje interne akte i procedure svakako prilagoditi unutar zakonskih rokova i obznaniti to bivšim studentima.
  • Na zahtjev osobe koja je završila studij visoko učilište obvezno je bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva.
  • Stručni preddiplomski studij postaje Stručni prijediplomski studij.
  • Spec. diplomski stručni studij mijenja naziv u Stručni diplomski studij.

Zakon je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine.
Link na Zakon: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1834.html