OBJAVLJEN PRIRUČNIK ZA ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE

Priručnik za održivost kulturne baštine novo je izdanje koje potpisuju Daniela Angelina Jelinčić, Dragana Glivetić i Sanja Tišma u izdanju nakladničke kuće Jesenski i Turk.

Cilj priručnika je prvenstveno pružiti dublje razumijevanje teme održivosti i podići svijest o potrebi osiguravanja održivosti kulturne baštine kako bi, između ostalog, baština bila shvaćena kao značajan razvojni resurs. U skladu s tim pristupom, cilj je pokazati i zanimljive prakse koje su dovele do održivije i trajnije kulturne baštine, uspješno se suočavajući s izazovima i prijetnjama u smislu gospodarskih, socio-kulturnih, okolišnih i političkih pritisaka. Stoga, nakon određivanja osnovnih pojmova i sagledavanja kulturne baštine u kontekstu razvoja, priručnik kreće od određivanja najčešćih izazova za održivost kulturne baštine (kao što su npr. neadekvatno održavanje, prekomjerni razvoj turizma, uporaba netočnih podataka, inscenacija baštine, lažna autentičnost, osporavanje jedinstvenosti baštine, gubljenje svijesti o važnosti baštine, standardizacija ili neadekvatno upravljanje baštinom – financiranje, marketing interpretacija, upravljanje ljudskim resursima, vrednovanje itd.), pruža odgovore i rješenja na te izazove uz navođenje uspješnih primjera prakse iz Hrvatske i svijeta. Pažnja se daje različitim aspektima održivosti (ekonomski, okolišni, socio-kulturni, politički), uz naglašenu mogućnost prijenosa uspješnih primjera u drugi kontekst. Posebna je vrijednost ovog priručnika u prijedlogu konkretnih mjera za održivost kulturnih dobara koje je moguće ugraditi u javne politike. Uz mjere, navedeni su i konkretni pokazatelji kojima se može mjeriti uspješnost u osiguravanju održivosti kulturnih dobara. Iste su rezultat znanstvenog rada i dugogodišnjeg iskustva pojedinih autorica priručnika u području kulturne baštine i strateškog planiranja. Priručnik je korisno i inspirativno štivo za studente, donositelje odluka i sve one koji se aktivno bave upravljanjem baštinom.

Iz recenzija knjige:

,,Kompleksna problematika sustavne održivosti kulturne baštine potpuno je novi izazov, i do sada uopće neobrađena i nepokrivena tema na području Republike Hrvatske. Predloženo djelo je pionirski, i time svakako hvalevrijedan pokušaj da se ovo interdisciplinarno područje započne ne samo sustavno izučavati, već i konkretno primjenjivati po potvrđenim znanstvenim spoznajama u praksi. …
predstavlja značajni, i nadasve hvalevrijedan iskorak. Inovativni primjeri koji su izloženi u rukopisu mogu biti vrlo inspirativni i potencijalno donijeti promjene u praksi, osiguravajući održivost baštine, osobito u izazovnim vremenima u kojima živimo, a s kojima se Hrvatska recentno suočava (npr. potresi, pandemija, nedostatak financijskih sredstava itd.).”  – Darko Babić, Sveučilište u Zagrebu

,,Iznimno jasno strukturiran, … cjelovit i zaokružen prikaz problematike održivog tretmana baštine… taj će Priručnik pokazati kako baštinu razumjeti i koristiti kao pokretačku snagu gospodarskog i društvenog razvoja. … Vrlo upućeno elaborira sve izazove održivosti … što ga čini vrlo vrijednim i referentnim stručnim pomagalom. Donosi mjere za održivost odnosno indikatore koji donositeljima odluka, kreatorima javnih politika, upraviteljima baštinskim projektima nude jasne parametre za procjenu vlastitih ideja ali i praćenje učinkovitosti realizacije projekata.” – Sanja Potkonjak, Sveučilište u Zagrebu

 

PVZG iskreno čestita našim profesoricama na novome inspirativnome izdanju!