Održan sastanak katedre studija Marketinga i komunikacija

Zagreb, 28. 2. 2023. – Sastanak katedre studija Marketinga i komunikacija održan je u petak 24. veljače 2023. godine s početkom u 12:30h. Riječ je o redovitom mjesečnom okupljanju stalno zaposlenih nastavnika koji raspravljaju o tekućim pitanjima iz raznih područja djelovanja Veleučilišta.

Glavna tema sastanka bilo je Mišljenje Akreditacijskog savjeta u postupku reakreditacije Poslovnog veleučilišta Zagreb pristiglo početkom mjeseca koji je potvrdio da ,,PVZG ispunjava sve preduvjete potrebne za izdavanje pozitivne akreditacijske preporuke za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja”. Time je uspješno završen višegodišnji proces u sklopu II. ciklusa reakreditacije (2018 – 2023). U sklopu navedenoga nastavnici su informirani o ostalim ishodima vrednovanja od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) te su predstavljene i neke od predstojećih aktivnosti u organizaciji AZVO-a, a koje se odnose na povezivanje reakreditacije i provedbe HKO-a, podršku visokim učilištima u razvoju kulture kvalitete te razvoj i povezivanje informacijskih sustava u visokom obrazovanju.

Na sastanku se govorilo i o Izmjenama i dopunama Akcijskog plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete u postupku vanjske neovisne periodične prosudbe (audita) Poslovnog veleučilišta Zagreb za razdoblje od 2022. do 2024. godine pri čemu je analizirano aktualno stanje i budući koraci.